Odstąpienie od umowy kredytowej wzór inbank

Poniesione przeze mnie koszty związane z zawartą z Bankiem Umową Kredytu, od której odstępuję proszę przesłać narachunek bankowy:Odstąpić od umowy możesz w ciągu 14 dni od otrzymania umowy kredytowej.. Zwrot świadczenia.. Aby stworzyć odpowiedni dokument przygotowaliśmy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.. Możliwe jest też odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego przed uruchomieniem środków.. listownie - wysyłając oświadczenie na adres.. ustawy) Inbank dokonuje zwro…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt