Wniosek o uwolnienie profilu kierowcy

Wniosek do druku PDF.. Podanie o zwrot oplaty za egzaminwniosek Zwracam się z prośbą o przesłanie moich dokumentów egzaminacyjnych (PKK - profilu kandydata na kierowcę) w zakresie kat…………….. do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu DrogowegoProfil kierowcy - wniosek Aby uzyskać PKK, musimy złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy.. O Profil ubiegasz się na podstawie ogólnodostępnego wniosku o wydanie praw jazdy.. Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu.. Rezygnacja z terminu egzaminu…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt