Wniosek o dodatkowe tablice rejestracyjne

potwierdzenie opłaty za rejestrację pojazdu.. Od opinii i raportów spalania po listę jego typowych usterek i przypomnienie o wymianie oleju.. Od zdjęć i filmów po prognozę usterek i dane techniczne.. 2.Wymagane dokumenty jeżeli występujesz o wydanie tablic/cy z powodu ich utraty, zniszczenia albo o dodatkową tablicę na bagażnik: 1. wniosek [ wzór pdf dostępny tutaj] 2. dowód rejestracyjny, 3. karta pojazdu, jeżeli była wydana,Pobierz wniosek o indywidualne tablice rejestracyjne Czasem kierowca …


Czytaj więcej

Wniosek o tablice rejestracyjne

Załączniki: oświadczenie o utracie tablic (tablicy) złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje), tablice rejestracyjne - jeżeli zostały zniszczoneW przypadkach, o których mowa w ust.. Wniosek o wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej rozpatruje wydział komunikacji, który wcześniej wydał autu oznaczenia.. Wydział komunikacji w Opolu oprócz rejestracji pojazdów zajmuje się również m.in. wydawaniem prawa…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt