Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie podatku od spadków i darowizn

Przykładem jest tutaj zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, zaświadczenie o wysokości dochodu, przychodu, obrotu itp.Proszę o wydanie zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadku i darowizn tytułem: □ spadku □ darowizny □zasiedzenia □zniesienia współwłasności □ inne ………….…….…….…….. Na wniosek podatnika organ podatkowy wydaje zaświadczenie stwierdzające, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, lub że należny podatek został zapłacony, albo że prawo do wydania …


Czytaj więcej

Wzór zaświadczenia o pracę

Przykładowo osoba ubiegająca się o przyznanie kredytu, czy pożyczkę musi udowodnić, że jest zatrudniona i wykazać w jakiej wysokości otrzymuje wynagrodzenie.. Co powinno zawierać zaświadczenie o zarobkach: nazwa, adres, dane kontaktowe zakładu pracy imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania pracownika charakteru wykonywanej pracy rodzaju zawartej umowy o pracę i czasu jej obowiązywaniaO treści zaświadczenia decyduje instytucja, do której to zaświadczenie ma być pr…


Czytaj więcej

Urząd skarbowy wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu nabycia majątku

Uzyskanie ulgi w spłacie zobowiązań lub zaległości podatkowych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej: Karta usługi.Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodzie, przychodzie, podatku należnym.doc ( 39 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązania podatkowego z tytułu nabycia spadku.doc ( 17 KB )Wniosek o wydanie zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązania podatkowego z tytułu spadku.pdf ( 99 KB ) Oświadczenie - ulga mieszkaniowa dla spadkobierców po osobac…


Czytaj więcej

Formularz zaświadczenia o zarobkach

Ponadto podmiot, który sporządza dokument, powinien umieścić na nim informację o ewentualnym obciążeniu komorniczym pracownika oraz pieczątkę i podpis pracodawcy.Zaświadczenie o zarobkach.. Dzieje się tak z powodu indywidualnych wymagań każdego banku wypływających najczęściej z procesu liczenia zdolności kredytowej klienta.Zautomatyzowany formularz zaświadczenia o zarobkach - opis produktu: Gdy wypełniasz ręcznie papierowe formularze wynagrodzeń, na pewno zastanawiałeś się, jak ułatwić sobie tę…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt