Wniosek zapomoga wzór

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów AGH (do pobrania).. zapomogi z tytuŁu urodzenia.. Regulamin zawierania umów o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi 1 MB Uchwała zarządu nr 15 w sprawie zmiany §4 regulaminu zawierania umów o zbiorowe zarządzanie małoletni 1 MB Załącznik do uchwały nr 15 wzór oświadczenia przedstawiciela ustawowego 1 MB Umowa o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi dla twórcy wraz z .Związek Nauczycielstwa Polskiego udostępnił wzór wn…


Czytaj więcej