Wyrobienie książeczki żeglarskiej krok po kroku

Wyrobienie książeczki żeglarskiej krok po kroku
Autor Albert Szewczyk
Albert Szewczyk25.09.2023 | 6 min.

Żeglarstwo to pasjonujący sport i hobby, które daje niezapomniane wrażenia. Nic dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się zdobyć uprawnienia żeglarskie. Jednym z pierwszych kroków jest uzyskanie książeczki żeglarskiej, która pozwala legalnie prowadzić jachty żaglowe oraz motorowe. W niniejszym poradniku wyjaśnimy, jak krok po kroku zdobyć to cenne żeglarskie uprawnienie.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia książeczki żeglarskiej?

Dowód osobisty lub paszport

Podstawowym dokumentem potrzebnym do wyrobienia książeczki żeglarskiej jest ważny dowód osobisty lub paszport. Dokument ten będzie potrzebny przy składaniu wniosku o wydanie książeczki, jak również podczas egzaminów na patent. Musi potwierdzać tożsamość oraz obywatelstwo wnioskodawcy.

Zaświadczenie lekarskie

Kolejnym niezbędnym dokumentem jest aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność do uprawiania żeglarstwa. Badania należy wykonać u lekarza uprawnionego do badań kandydatów na kierowców i sterników. Lekarz sprawdzi m.in. ostrość wzroku, słuch, sprawność ruchową oraz ewentualną chorobę morską.

Zdjęcia

Do wniosku trzeba dołączyć także dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Powinny one spełniać wszelkie wymogi formalne zdjęć do oficjalnych dokumentów. Najlepiej wykonać je w punkcie paszportowym lub foto-studiu.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej?

W urzędzie morskim

Książeczki żeglarskie wydają urzędy morskie. W Polsce są dwa takie urzędy - w Gdyni i Szczecinie. Można złożyć wniosek osobiście w siedzibie urzędu lub wysłać pocztą tradycyjną. Trzeba wypełnić odpowiedni formularz oraz dołączyć wymagane dokumenty.

Przez Internet

Urzędy morskie oferują również możliwość złożenia wniosku przez Internet, za pośrednictwem platformy ePUAP. Wymagany jest bezpieczny podpis elektroniczny. To wygodna opcja załatwienia formalności online.

Osobiście lub przez pełnomocnika

Oprócz drogi pocztowej i internetowej, wniosek można złożyć także osobiście w urzędzie albo przez upoważnioną osobę. W tym przypadku pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną i potwierdzać umocowanie do złożenia dokumentów.

Jakie są opłaty za wydanie książeczki żeglarskiej?

Opłata skarbowa

Podstawową opłatą jest 24 zł za wydanie książeczki żeglarskiej. Jest to stała kwota stanowiąca opłatę skarbową. Pobierana jest za samą czynność administracyjną wydania uprawnień.

Opłata za badania lekarskie

Koszt badań lekarskich wynosi około 100-150 zł. Zależy to od wybranej przychodni i zakresu badań. Niektóre podmioty oferują zniżki na badania żeglarskie.

Ewentualne opłaty pocztowe

W przypadku składania wniosku drogą pocztową trzeba doliczyć koszt przesyłki. Opłata za list polecony z potwierdzeniem odbioru to ok. 8 zł. Przy składaniu online lub osobiście takie koszty nie występują.

Jak wygląda egzamin na książeczkę żeglarską?

Wyrobienie książeczki żeglarskiej krok po kroku

Test teoretyczny

Kluczowym elementem procesu zdobywania książeczki żeglarskiej jest zdanie egzaminu przed komisją. Najpierw przeprowadzany jest test teoretyczny w formie pytań wielokrotnego wyboru. Obejmuje zagadnienia z przepisów, nawigacji, budowy jachtu, meteorologii i ratownictwa.

Egzamin praktyczny

Kolejnym etapem jest egzamin praktyczny, podczas którego sprawdzane są umiejętności w zakresie obsługi jachtu i jego wyposażenia, kołowania i cumowania, żeglowania, manewrowania i bezpieczeństwa.

Sprawdzenie umiejętności pływania

Dodatkowo komisja weryfikuje, czy kandydat potrafi pływać. Polega to na przepłynięciu wyznaczonego dystansu dowolnym stylem. Sprawdzenie pływania nie dotyczy osób ubiegających się o patent żeglarza jachtowego.

Jakie uprawnienia daje książeczka żeglarska?

Pozwala na prowadzenie jachtów żaglowych

Podstawowym uprawnieniem wynikającym z książeczki żeglarskiej jest możliwość prowadzenia jachtów żaglowych o długości do 12 metrów. Dotyczy to jachtów rekreacyjnych poruszających się wyłącznie siłą wiatru.

Ogranicza tonaż i moc silnika jednostki

W przypadku sternika motorowodnego książeczka żeglarska pozwala prowadzić jednostki o mocy silnika do 60 kW i tonażu do 20 GT. Uprawnia ona do poruszania się jednostkami z napędem mechanicznym.

Ważna jest tylko z patentem

Sama książeczka żeglarska bez patentu nie daje jeszcze uprawnień do prowadzenia jachtów. Niezbędne jest zdobycie patentu żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego, który wpisywany jest do książeczki.

Jak odnowić książeczkę żeglarską?

Nowe badania lekarskie

Książeczka żeglarska wydawana jest na 10 lat. Przed upływem tego okresu trzeba wykonać ponownie badania lekarskie i uzyskać nowe orzeczenie. Na jego podstawie książeczka zostanie przedłużona na kolejne 10 lat.

Opłata za wydanie duplikatu

W przypadku zagubienia lub zniszczenia książeczki żeglarskiej można wystąpić o wydanie jej duplikatu. Kosztuje on tyle samo co nowy dokument, czyli 24 zł opłaty skarbowej.

Przedłużenie co 10 lat

Aby książeczka żeglarska zachowała ważność, należy przedłużać ją co 10 lat poprzez uzyskanie nowego zaświadczenia lekarskiego. Brak aktualnych badań powoduje utratę uprawnień żeglarskich.

Mamy nadzieję, że powyższy poradnik pozwolił zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat wyrobienia książeczki żeglarskiej. Z pewnością zdobycie tego dokumentu i patentu żeglarskiego jest warte wysiłku, gdyż otwiera drogę do niezapomnianych przygód na wodzie!

Podsumowanie

Uzyskanie książeczki żeglarskiej to niezbędny krok dla każdego miłośnika żeglarstwa. Proces jej wyrobienia wydaje się skomplikowany, jednak mając odpowiednią wiedzę i spełniając wymagania można go przejść bez problemów. Najważniejsze jest zdobycie niezbędnych dokumentów, złożenie wniosku, zdanie egzaminów i opłacenie niewielkich kosztów. Posiadanie książeczki to przepustka do niesamowitych przygód na wodzie! Mamy nadzieję, że nasz poradnik ułatwił zapoznanie się z tym tematem.

Najczęstsze pytania

Nie, książeczka żeglarska obowiązuje tylko na wodach śródlądowych. Do żeglowania po morzu potrzebne są dodatkowe uprawnienia.

Książeczkę żeglarską wydaje się maksymalnie na 10 lat. Po tym czasie wymaga ona wymiany na nową poprzez ponowne złożenie wniosku i badań.

Nie, do prowadzenia skuterów wodnych potrzebne jest specjalne uprawnienie - licencja sternika motorowodnego lub zawodowy patent.

Zazwyczaj książeczkę żeglarską wydaje się w terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku. W okresach zwiększonego ruchu ten czas może się wydłużyć.

Wzory wniosków dostępne są na stronach internetowych urzędów morskich w Gdyni i Szczecinie w zakładce "Uprawnienia żeglarskie".

5 Podobnych Artykułów

  1. Okres wypowiedzenia a odprawa: Zrozumienie związku
  2. Jak uzyskać odpis dyplomu ukończenia studiów?
  3. Paszport biometryczny: Wszystko, co musisz wiedzieć! Korzyści, proces wyrobienia, ważność, dokumenty i wniosek o paszport tymczasowy
  4. Dowód rejestracyjny - duplikat i wydanie wtórnika
  5. Moneyball: Prawdziwa historia, która zmieniła baseball - recenzja filmu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Albert Szewczyk
Albert Szewczyk

W dzisiejszym świecie, zrozumienie finansów i umiejętność analizy dokumentów to klucz do sukcesu. Na mojej stronie znajdziecie analizy finansowe, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki, jak zarządzać swoim budżetem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły