Zezwolenie czasowe - kiedy i jak je uzyskać?

Zezwolenie czasowe - kiedy i jak je uzyskać?
Autor Gabriela Jaworska
Gabriela Jaworska16.09.2023 | 7 min.

Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce może być konieczne dla wielu cudzoziemców. Czy to w celu odwiedzin rodziny i znajomych, podjęcia pracy, nauki czy leczenia - legalny pobyt jest niezwykle istotny. W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące tego, czym jest zezwolenie czasowe, kiedy i jak można je uzyskać oraz jakie płyną z niego korzyści.

Czym jest zezwolenie czasowe?

Zezwolenie na pobyt czasowy to dokument wydawany cudzoziemcowi przez wojewodę, który uprawnia do przebywania na terytorium Polski przez określony czas. Najczęściej zezwolenia udziela się na okres do 3 lat, choć w uzasadnionych przypadkach może być ono wydane nawet na okres do 6 lat. Zezwolenie potwierdza legalność pobytu cudzoziemca w Polsce i uprawnia go do korzystania z wielu usług na równi z obywatelami polskimi.

Wyróżnia się kilka typów zezwoleń czasowych, w zależności od celu pobytu w Polsce. Mogą to być zezwolenia wydawane w celu:

 • prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 • prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP;
 • wykonywania pracy;
 • połączenia z rodziną;
 • udziału w programie wolontariatu europejskiego;
 • korzystania z mobilności długoterminowej naukowca na terytorium RP.

Niezależnie od celu, zezwolenie na pobyt czasowy daje szereg uprawnień i ułatwia funkcjonowanie cudzoziemca w Polsce.

Zezwolenie a wiza

Nie należy mylić zezwolenia na pobyt czasowy z wizą. Wiza uprawnia jedynie do wjazdu na terytorium Polski, natomiast pobyt na jej podstawie może trwać maksymalnie 3 miesiące. Zezwolenie na pobyt czasowy natomiast legalizuje pobyt na dłuższy okres i daje więcej uprawnień.

Kiedy należy ubiegać się o zezwolenie czasowe?

Sytuacje, w których cudzoziemiec powinien starać się o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy, są różnorodne. Najczęstsze przypadki to:

Wyjazd zagraniczny

Jeśli cudzoziemiec planuje swój pobyt w Polsce na okres dłuższy niż 3 miesiące, konieczne jest posiadanie zezwolenia. Nie wystarczy sama wiza. Dotyczy to np. studentów rozpoczynających naukę, pracowników podejmujących legalną pracę czy też osób przyjeżdżających w celu połączenia z rodziną. Zezwolenie należy uzyskać jeszcze przed przyjazdem do Polski.

Pobyt czasowy

Cudzoziemcy już przebywający w Polsce, np. na podstawie wizy Schengen, również muszą ubiegać się o zezwolenie, jeśli ich pobyt ma potrwać dłużej niż 3 miesiące. Dotyczy to także osób, które początkowo nie planowały tak długiego pobytu, ale z różnych przyczyn muszą go przedłużyć.

Inne sytuacje

O zezwolenie mogą starać się także osoby, które utraciły podstawę prawną pobytu w Polsce, ale chcą go kontynuować. Przykładowo, gdy wygasła ważność dotychczasowego zezwolenia lub nastąpiła utrata pracy. nowe zezwolenie pozwoli im legalnie pozostać w Polsce.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zezwolenia?

Procedura uzyskania zgody na pobyt czasowy wiąże się z koniecznością przedstawienia odpowiednich dokumentów. Najważniejsze z nich to:

Wniosek o zezwolenie czasowe

Podstawowym dokumentem jest odpowiedni wniosek, czyli formularz, który należy wypełnić o dane osobowe oraz informacje dotyczące celu pobytu. Wniosek powinien być kompletny i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Dokumenty potwierdzające cel pobytu

Zależnie od tego, jaki jest powód przyjazdu do Polski, konieczne będą dokumenty potwierdzające go. Przykładowo, w przypadku podjęcia pracy będzie to umowa o pracę lub powołanie na stanowisko. Studenci powinni dostarczyć zaświadczenie z uczelni.

Inne wymagane dokumenty

Oprócz tego niezbędne jest posiadanie dokumentu podróży (paszport), fotografii, dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego i środków finansowych, a także dokumentów stwierdzających tożsamość.

Gdzie i jak złożyć wniosek o zezwolenie czasowe?

Zezwolenie czasowe - kiedy i jak je uzyskać?

Gdzie należy złożyć wniosek i w jaki sposób przebiega procedura? Oto najważniejsze informacje:

Wniosek papierowy

Tradcyjny wniosek w wersji papierowej składa się osobiście we właściwym ze względu na miejsce pobytu Urzędzie Wojewódzkim. Można to zrobić też za pośrednictwem pełnomocnika.

Wniosek elektroniczny

Coraz popularniejszą metodą jest online przez system ePUAP. Wymagany jest jednak podpis kwalifikowany. To oszczędza czas i pozwala uniknąć wizyty w urzędzie.

Opłata za wydanie zezwolenia

Niezbędne jest wniesienie opłaty skarbowej - obecnie wynosi ona 340 zł. W przypadku wniosku elektronicznego płatność również odbywa się online.

Jak długo trwa procedura uzyskania zezwolenia czasowego?

Jaki jest czas oczekiwania na decyzję i wydanie dokumentu zezwolenia? To jedno z kluczowych pytań.

Termin rozpatrzenia wniosku

Ustawowy termin rozpatrzenia wniosku wynosi do 60 dni. W praktyce jednak często trwa to 1-2 miesiące. Im bardziej skomplikowana sprawa, tym dłuższe oczekiwanie.

Przedłużenie terminu

W wyjątkowych sytuacjach termin może ulec przedłużeniu do 90 dni, o czym urząd informuje wnioskodawcę. Dzieje się tak, gdy sprawa jest bardzo skomplikowana lub wymaga dodatkowych wyjaśnień.

Odbiór dokumentów

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i opłaceniu należnej opłaty skarbowej, zezwolenie jest do odbioru osobiście lub przez pełnomocnika. Nie jest ono wysyłane pocztą.

Jakie są skutki uzyskania zezwolenia czasowego?

Podstawowym skutkiem uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy jest oczywiście możliwość legalnego przebywania w Polsce. Jakie jeszcze korzyści daje zezwolenie?

Legalny pobyt czasowy

Przede wszystkim, zezwolenie uprawnia do pobytu i zamieszkania na terytorium Polski przez okres w nim wskazany. Kończy niepewność związaną z przebywaniem w naszym kraju bez ważnych dokumentów.

Dostęp do usług publicznych

Posiadacz zezwolenia może korzystać z usług publicznych, np. opieki medycznej na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Ma też dostęp do rynku pracy, o ile zezwolenie tego nie zabrania.

Możliwość podjęcia pracy

W większości przypadków zezwolenie na pobyt czasowy oznacza także prawo do zatrudnienia i wykonywania pracy zarobkowej na terytorium Polski bez konieczności ubiegania się o dodatkowe pozwolenie.

Podsumowując, zezwolenie na pobyt czasowy to cenny dokument, który legalizuje pobyt cudzoziemca w Polsce i daje szeroki dostęp do usług publicznych. Pozwala normalnie funkcjonować przez wskazany okres. Warto zapoznać się ze szczegółową procedurą uzyskania zezwolenia, aby móc cieszyć się pobytem w Polsce bez obaw o swoją sytuację prawną.

Podsumowanie

Zezwolenie na pobyt czasowy jest niezbędnym dokumentem dla wielu cudzoziemców planujących swój pobyt w Polsce na okres dłuższy niż 3 miesiące. Pozwala ono legalnie przebywać i normalnie funkcjonować przez wskazany czas. Aby je otrzymać, należy złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami i uiścić opłatę. Cała procedura trwa zwykle 1-2 miesiące. Posiadanie zezwolenia daje prawo dostępu do usług publicznych i rynku pracy na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Jest to zatem cenny dokument, o który warto zadbać planując swój pobyt w Polsce.

Najczęstsze pytania

Na podstawie wizy można przebywać w Polsce maksymalnie do 3 miesięcy. Jeśli planowany pobyt ma być dłuższy, należy ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy.

Organem wydającym zezwolenie na pobyt czasowy jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Tak, zezwolenie na pobyt czasowy pozwala na wykonywanie pracy zarobkowej bez konieczności ubiegania się o dodatkowe pozwolenie na pracę.

Ustawowy termin rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy to 60 dni, jednak w praktyce zazwyczaj trwa to 1-2 miesiące.

Do wniosku należy dołączyć m.in. paszport, dokumenty potwierdzające cel pobytu, ubezpieczenie, środki finansowe na pobyt oraz fotografie.

5 Podobnych Artykułów

 1. Okres wypowiedzenia a odprawa: Zrozumienie związku
 2. Jak uzyskać odpis dyplomu ukończenia studiów?
 3. Paszport biometryczny: Wszystko, co musisz wiedzieć! Korzyści, proces wyrobienia, ważność, dokumenty i wniosek o paszport tymczasowy
 4. Dowód rejestracyjny - duplikat i wydanie wtórnika
 5. Moneyball: Prawdziwa historia, która zmieniła baseball - recenzja filmu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Gabriela Jaworska
Gabriela Jaworska

Cześć, jestem Gabriela, a na blogu będziemy razem eksplorować fascynujący świat finansów, dokumentów i praktycznych przykładów. Wiem, że te tematy mogą wydawać się skomplikowane, ale moim celem jest sprawić, żeby stały się zrozumiałe i dostępne dla każdego. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły