Zezwolenie na pochówek - kiedy i jak je uzyskać?

Zezwolenie na pochówek - kiedy i jak je uzyskać?
Autor Jan Mazurek
Jan Mazurek22.08.2023 | 5 min.

Pochówek bliskiej osoby to zawsze trudny i bolesny moment. W tym stresie i smutku dochodzi jeszcze obowiązek załatwienia wielu formalności, w tym uzyskania zezwolenia na pochówek. To istotny dokument, bez którego przeprowadzenie pogrzebu nie będzie możliwe. Warto więc wiedzieć, czym dokładnie jest zezwolenie na pochówek, kiedy i gdzie należy je uzyskać oraz kto może się o nie ubiegać.

Czym jest zezwolenie na pochówek?

Zezwolenie na pochówek to decyzja administracyjna wydawana przez urząd gminy właściwy dla miejsca pochówku. Dokument zezwala na dokonanie pochówku w konkretnym miejscu, które musi być wskazane w zezwoleniu. Najczęściej będzie to grób na cmentarzu komunalnym lub wyznaniowym, ale zezwolenie może dotyczyć również pochówku w grobowcu rodzinnym czy kolumbarium.

Zezwolenie zawiera dokładne dane osoby zmarłej, miejsce pochówku, a także inne istotne informacje jak termin ważności zezwolenia. Dane te są niezbędne, by umożliwić identyfikację osoby pochowanej w konkretnym miejscu. Zezwolenie wydawane jest zazwyczaj na okres do 3 lat od daty jego wydania. Może być jednak przedłużone jeśli trumna nie uległa całkowitemu rozkładowi.

Zezwolenie na pochówek nie jest wymagane w każdym przypadku. Istnieją pewne wyjątki, gdy można dokonać pochówku bez uzyskania zezwolenia. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy zmarły nie posiadał najbliższej rodziny lub gdy rodzina nie jest w stanie pokryć kosztów pogrzebu. Wówczas pochówek organizuje gmina.

Kiedy należy uzyskać zezwolenie na pochówek?

Co do zasady, zezwolenie na pochówek musi zostać wydane przed dokonaniem pochówku. Należy je uzyskać od razu po stwierdzeniu zgonu i uzyskaniu aktu zgonu. Pochowanie osoby zmarłej bez zezwolenia jest niezgodne z prawem.

W praktyce zaleca się złożenie wniosku o zezwolenie najpóźniej dzień przed planowanym pogrzebem. Pozwoli to na sprawne przeprowadzenie procedury i uniknie ryzyka problemów w dniu pogrzebu. Należy jednak pamiętać, że urzędy nie pracują w weekendy, więc przy pogrzebie w poniedziałek wniosek trzeba złożyć najpóźniej w piątek.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest uzyskanie zezwolenia w dniu pogrzebu, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od rodziny. Konieczne będzie jednak udokumentowanie tych przyczyn. Dlatego zdecydowanie bezpieczniej jest uzyskać zezwolenie wcześniej.

Gdzie i jak uzyskać zezwolenie na pochówek?

Zezwolenie na pochówek wydaje urząd gminy, na terenie której znajduje się cmentarz lub inne miejsce pochówku. Wniosek należy złożyć w urzędzie osobiście lub przez pełnomocnika.

We wniosku podajesz dane osoby zmarłej i wnioskodawcy, proponowane miejsce pochówku oraz uzasadnienie. Do wniosku dołącza się odpis aktu zgonu i dokument potwierdzający prawo do miejsca pochówku – na przykład dokument nabycia grobu.

Urząd wydaje zezwolenie po zweryfikowaniu wniosku i dokumentów. Może jednak odmówić, jeśli np. wnioskowane miejsce jest niedostępne lub nie ma do niego tytułu prawnego. Zezwolenie jest odpłatne – opłata wynosi ok. 30 zł.

Część gmin umożliwia złożenie wniosku o zezwolenie przez Internet, za pomocą platformy ePUAP. Usprawnia to procedurę uzyskania dokumentu.

Kto może uzyskać zezwolenie na pochówek?

Zezwolenie na pochówek - kiedy i jak je uzyskać?

Prawo do uzyskania zezwolenia na pochówek przysługuje w pierwszej kolejności członkom najbliższej rodziny osoby zmarłej. Są to kolejno: współmałżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki. Jeśli osoba zmarła nie miała najbliższej rodziny, zezwolenie może uzyskać inna osoba, która się nim zajmowała.

W praktyce zezwolenie uzyskuje najczęściej współmałżonek lub dzieci osoby zmarłej. Mogą oni złożyć wniosek osobiście lub wyznaczyć pełnomocnika. Częstym rozwiązaniem jest też złożenie wniosku przez przedstawiciela wybranego zakładu pogrzebowego.

Jeśli nie ma osób uprawnionych do pochówku, wniosek składa ośrodek pomocy społecznej. Zezwolenie wydaje się wówczas na pochówek na koszt gminy.

Podsumowując, zezwolenie na pochówek jest kluczowym dokumentem formalnym koniecznym do przeprowadzenia pogrzebu. Aby uniknąć problemów, należy pamiętać o uzyskaniu go odpowiednio wcześnie. Całą procedurę warto powierzyć doświadczonemu zakładowi pogrzebowemu, który zadba o sprawne sfinalizowanie formalności.

Podsumowanie

Uzyskanie zezwolenia na pochówek to konieczność, której niestety nie da się uniknąć w przypadku śmierci bliskiej osoby. Choć w tym smutnym i trudnym czasie myśli skupione są na ceremonii pogrzebowej, warto pamiętać o kluczowych kwestiach formalnych. Zezwolenie należy uzyskać odpowiednio wcześnie - najlepiej dzień przed pogrzebem. O formalności związane z jego wydaniem można poprosić zaufaną firmę pogrzebową. Posiadanie ważnego zezwolenia na pochówek umożliwi spokojne pożegnanie bliskiej osoby i uniknie niepotrzebnych problemów w tym smutnym czasie.

Najczęstsze pytania

Nie, wniosek może złożyć również pełnomocnik - np. pracownik firmy pogrzebowej. Nie musisz robić tego osobiście.

Wniosek powinien być złożony najpóźniej dzień przed planowanym pogrzebem. Pozwoli to uniknąć pośpiechu i stresu w dniu ceremonii.

Zezwolenie na pochówek jest odpłatne. Standardowa opłata to około 30 zł. Dokładna kwota zależy od gminy.

W takiej sytuacji o zezwolenie i pochówek występuje gmina. Gmina pokrywa również koszty takiego pochówku.

Wzór wniosku dostępny jest w urzędzie gminy lub na jego stronie internetowej. Można go tam pobrać i wypełnić przed złożeniem.

5 Podobnych Artykułów

  1. Okres wypowiedzenia a odprawa: Zrozumienie związku
  2. Jak uzyskać odpis dyplomu ukończenia studiów?
  3. Paszport biometryczny: Wszystko, co musisz wiedzieć! Korzyści, proces wyrobienia, ważność, dokumenty i wniosek o paszport tymczasowy
  4. Dowód rejestracyjny - duplikat i wydanie wtórnika
  5. Jak ubiegać się o świadczenie alimentacyjne?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Jan Mazurek
Jan Mazurek

Finanse to temat, który wpływa na nasze życie codziennie, a ja chcę, abyście czuli się pewnie w tym obszarze. Razem będziemy analizować różne aspekty ekonomii i odkrywać, jak podejmować mądre decyzje finansowe. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły