Faktura korygująca - zmiana ceny

Faktura korygująca - zmiana ceny
Autor Jan Mazurek
Jan Mazurek05.07.2023 | 7 min.

W dzisiejszych czasach istnieje wiele różnych rodzajów faktur, które są niezbędne w procesie biznesowym. Jednak czasami może zajść konieczność dokonania korekty na już wystawionej fakturze. W takich sytuacjach używana jest faktura korygująca, która umożliwia wprowadzenie zmian, zwłaszcza jeśli chodzi o cenę. W tym artykule omówimy fakturę korygującą związane z zmianą ceny i zaprezentujemy kluczowe informacje na ten temat.

Co to jest faktura korygująca?

Definicja faktury korygującej

Faktura korygująca jest dokumentem, który służy do wprowadzenia poprawek lub zmian na już wystawionej fakturze. Najczęstszym powodem wystawienia faktury korygującej jest zmiana ceny towarów lub usług. Jest to ważne narzędzie, które umożliwia przedsiębiorstwom dostosowanie faktur do rzeczywistych kosztów i uniknięcie problemów księgowych.

Cel i zastosowanie faktury korygującej

Głównym celem faktury korygującej jest skorygowanie błędów lub dokonanie zmian na już wystawionej fakturze. Najczęstszym zastosowaniem faktury korygującej jest zmiana ceny towarów lub usług. Może to wynikać z różnych czynników, takich jak błędne oszacowanie kosztów, negocjacje cenowe po wystawieniu faktury lub zmiany w umowie.

Kiedy należy wystawić fakturę korygującą z powodu zmiany ceny?

Warunki i sytuacje wymagające zmiany ceny na fakturze korygującej

Wystawienie faktury korygującej z powodu zmiany ceny jest konieczne w różnych sytuacjach. Oto kilka przykładów:

 • Błąd w oszacowaniu kosztów: Jeśli po wystawieniu faktury okazuje się, że cena została błędnie oszacowana, konieczne jest skorygowanie jej na fakturze korygującej.
 • Negocjacje cenowe: Jeśli po wystawieniu faktury następują negocjacje cenowe, a ostateczna cena różni się od pierwotnie ustalonej, konieczne jest uwzględnienie zmiany na fakturze korygującej.
 • Zmiany w umowie: Jeśli po wystawieniu faktury dochodzi do zmiany w umowie, która wpływa na cenę towarów lub usług, konieczne jest dokonanie korekty na fakturze korygującej.

Przykłady zmian, które mogą być uwzględnione na fakturze korygującej

Na fakturze korygującej można uwzględnić różne rodzaje zmian. Oto kilka przykładów:

 • Zmiana ceny jednostkowej: Jeśli cena jednostkowa towaru lub usługi ulega zmianie, konieczne jest uwzględnienie tej zmiany na fakturze korygującej.
 • Zmiana ilości: Jeśli zamówiona ilość towaru ulega zmianie, a cena jednostkowa pozostaje taka sama, konieczne jest skorygowanie wartości na fakturze korygującej.
 • Zmiana rabatu: Jeśli po wystawieniu faktury dochodzi do zmiany w wysokości rabatu lub całkowitego jego zniesienia, konieczne jest uwzględnienie tej zmiany na fakturze korygującej.

Jak poprawnie wystawić fakturę korygującą?

Faktura korygująca - zmiana ceny
 

Wymagane dane i informacje na fakturze korygującej

W celu poprawnego wystawienia faktury korygującej, należy uwzględnić pewne istotne dane i informacje. Oto kilka z nich:

 • Dane sprzedawcy i nabywcy: Na fakturze korygującej powinny znaleźć się pełne i dokładne dane zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy.
 • Numer faktury korygującej: Każda faktura korygująca powinna mieć unikalny numer identyfikacyjny, który pozwala na łatwe odnalezienie dokumentu w przyszłości.
 • Data wystawienia: Faktura korygująca powinna zawierać datę jej wystawienia, która pozwala określić, kiedy dokonano korekty.

Procedura wystawiania faktury korygującej

Wystawienie faktury korygującej wiąże się z pewnymi krokami i procedurą. Oto podstawowe etapy procesu wystawiania faktury korygującej:

 • Zidentyfikuj fakturę do skorygowania: Na początku należy zidentyfikować fakturę, którą trzeba skorygować. Może to być poprzednia faktura, która zawiera błąd lub wymaga zmiany.
 • Określ rodzaj zmiany: Następnie należy określić rodzaj zmiany, którą należy wprowadzić na fakturze korygującej. Może to być zmiana ceny, ilości, rabatu itp.
 • Wystaw fakturę korygującą: Na podstawie ustalonych informacji należy wystawić fakturę korygującą, uwzględniając wszelkie wymagane dane i informacje.

Jakie są konsekwencje braku wystawienia faktury korygującej?

Ryzyko niezgodności z przepisami prawnymi

Brak wystawienia faktury korygującej w przypadku zmiany ceny towarów lub usług może prowadzić do niezgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi rozliczeń handlowych. W niektórych jurysdykcjach istnieją przepisy, które nakładają obowiązek wystawienia faktury korygującej w przypadku zmiany ceny powyżej określonego progu.

Potencjalne problemy podatkowe i finansowe

Niepoprawne lub nieregularne wystawienie faktury korygującej może prowadzić do potencjalnych problemów podatkowych i finansowych. W przypadku kontroli podatkowej lub audytu, nieprawidłowości w związku z fakturami korygującymi mogą spowodować sankcje finansowe lub inne konsekwencje prawne.

Jak zarejestrować fakturę korygującą w systemie księgowym?

Faktura korygująca - zmiana ceny
 

Księgowa procedura rejestrowania faktur korygujących

Aby poprawnie zarejestrować fakturę korygującą w systemie księgowym, należy przestrzegać pewnych procedur. Oto podstawowe kroki związane z rejestracją faktur korygujących:

 • Przygotuj odpowiednią księgową dokumentację: Przed rejestracją faktury korygującej należy przygotować odpowiednią dokumentację, taką jak kopia faktury do skorygowania, faktura korygująca, itp.
 • Dokonaj odpowiednich wpisów księgowych: Na podstawie dostarczonej dokumentacji należy dokonać odpowiednich wpisów księgowych, uwzględniając zmiany wynikające z faktury korygującej.
 • Skontroluj spójność danych: Po dokonaniu wpisów księgowych należy skontrolować spójność danych w systemie księgowym, upewniając się, że wszystkie wartości zostały poprawnie zaktualizowane.

Wpływ faktur korygujących na rozliczenia księgowe

Faktury korygujące mają wpływ na rozliczenia księgowe przedsiębiorstwa. Poprawne zarejestrowanie faktury korygującej pozwala na uwzględnienie zmian w księgach, co przekłada się na dokładność rozliczeń finansowych.

Czy faktura korygująca wpływa na termin płatności?

Skutki zmiany ceny na termin płatności

Zmiana ceny na fakturze korygującej może mieć wpływ na termin płatności. Jeśli zmiana ceny powoduje zmianę całkowitej wartości faktury, może to wpłynąć na ustalenie nowego terminu płatności. Warto zauważyć, że termin płatności może być również wynikiem negocjacji między stronami.

Obowiązki płatnika i odbiorcy faktury w przypadku faktury korygującej

Zarówno płatnik, jak i odbiorca faktury mają pewne obowiązki w przypadku faktury korygującej. Płatnik powinien uwzględnić zmiany wynikające z faktury korygującej i dokonać płatności na zaktualizowanych warunkach. Odbiorca faktury powinien natomiast skontrolować fakturę korygującą i dokonać korekt w swoim systemie księgowym.

Czy faktura korygująca wymaga akceptacji drugiej strony?

Faktura korygująca - zmiana ceny
 

Procedura uzgodnienia zmiany ceny na fakturze korygującej

W przypadku faktury korygującej związanej z zmianą ceny, zazwyczaj wymagane jest uzgodnienie ze strony drugiej. Oznacza to, że przed dokonaniem zmiany na fakturze korygującej, obie strony powinny się porozumieć i zaakceptować zmianę.

Konsekwencje braku akceptacji faktury korygującej

Jeśli faktura korygująca nie zostanie zaakceptowana przez drugą stronę, może to prowadzić do różnych konsekwencji. Na przykład, płatnik może odmówić płatności lub zgłosić zastrzeżenia co do zmiany. W takich przypadkach konieczne może być rozwiązanie sporu za pośrednictwem negocjacji lub mediacji.

Jakie dokumenty powinny być załączone do faktury korygującej?

Wymagane dokumenty potwierdzające zmianę ceny

W celu potwierdzenia zmiany ceny na fakturze korygującej, można załączyć różne dokumenty. Oto kilka przykładów:

Umowa: Kopię umowy zawierającej zmianę ceny można załączyć do faktury korygującej w celu potwierdzenia i uzasadnienia zmiany.

Korespondencja: W przypadku negocjacji cenowych lub zmiany w umowie, można załączyć korespondencję między stronami jako dowód na uzasadnioną zmianę ceny.

Znaczenie dokumentacji jako dowodu na uzasadnioną zmianę ceny

Dokumentacja, która potwierdza zmianę ceny na fakturze korygującej, ma duże znaczenie jako dowód na uzasadnioną zmianę. Przykładowe dokumenty, takie jak umowy i korespondencja, mogą służyć jako solidne dowody w przypadku sporów lub kontroli podatkowych.

Podsumowanie

Faktura korygująca jest istotnym narzędziem w procesie biznesowym, szczególnie gdy zachodzi konieczność dokonania zmiany ceny towarów lub usług. W niniejszym artykule omówiliśmy definicję faktury korygującej, jej zastosowanie oraz procedurę wystawiania. Ponadto, przedstawiliśmy konsekwencje braku wystawienia faktury korygującej, procedurę rejestracji w systemie księgowym oraz wpływ na termin płatności. Pamiętaj, że faktura korygująca powinna być poprawnie przygotowana i uwzględniać wszelkie wymagane dane i informacje. W przypadku wątpliwości zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą w dziedzinie księgowości lub prawa podatkowego.

Najczęstsze pytania

Tak, faktura korygująca może dotyczyć różnych rodzajów zmian, takich jak zmiana ilości towarów lub usług, zmiana rabatu, czy też korekta danych adresowych. Konkretny rodzaj zmiany zależy od konkretnego przypadku i potrzeb przedsiębiorstwa.

Nie ma specjalnych wymagań dotyczących formularza faktury korygującej. Jednak zaleca się zachowanie spójności w sposobie formatowania i prezentacji faktur korygujących w celu zachowania czytelności i przejrzystości.

Tak, faktura korygująca może być wystawiona zarówno w formie tradycyjnej (na papierze) jak i w formie elektronicznej. Ważne jest, aby spełnić odpowiednie wymogi dotyczące wystawiania i przechowywania faktur elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Faktura korygująca zazwyczaj nie zmienia numeracji sekwencyjnej faktur. Oznacza to, że faktura korygująca może mieć odrębny numer identyfikacyjny, który jest niezależny od numeracji faktur pierwotnych.

Faktura korygująca może być wystawiona zarówno przed terminem płatności, jak i po terminie płatności pierwotnej faktury. W przypadku wystawienia faktury korygującej po terminie płatności, zmiana dotyczy zazwyczaj salda lub rozliczenia między stronami.

5 Podobnych Artykułów

 1. Okres wypowiedzenia a odprawa: Zrozumienie związku
 2. Dowód osobisty - wszystko co musisz wiedzieć
 3. Odpis aktu urodzenia: Zasady, formy, koszty, organ wydający i miejsce składania wniosku
 4. Dowód rejestracyjny - duplikat i wydanie wtórnika
 5. Jak ubiegać się o świadczenie alimentacyjne?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Jan Mazurek
Jan Mazurek

Finanse to temat, który wpływa na nasze życie codziennie, a ja chcę, abyście czuli się pewnie w tym obszarze. Razem będziemy analizować różne aspekty ekonomii i odkrywać, jak podejmować mądre decyzje finansowe. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email