Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy?

Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy?
Autor Gabriela Jaworska
Gabriela Jaworska30.09.2023 | 6 min.

W obliczu rosnących cen energii i innych podstawowych produktów, rząd wprowadził dodatek osłonowy, aby wesprzeć finansowo najuboższe gospodarstwa domowe. Pozwoli to wielu rodzinom przetrwać nadchodzącą zimę. Jednak nie każdy automatycznie otrzyma to świadczenie. Oto kompletny poradnik, który wyjaśni, kto może się ubiegać o dodatek osłonowy, jak prawidłowo wypełnić i złożyć wniosek oraz jak sprawdzić status realizacji wypłaty.

Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy?

Kryterium dochodowe

Aby otrzymać dodatek osłonowy, miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 2,1 tys. zł w przypadku osoby samotnej oraz 1,5 tys. zł na osobę w rodzinie. Dodatek przysługuje tylko w sytuacji, gdy dochód nie jest wyższy niż 2,9 tys. zł w przypadku gospodarstwa 1-osobowego oraz 2,1 tys. zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Inne warunki przyznania dodatku

Oprócz kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje osobom, które zamieszkują i są zameldowane w miejscu, gdzie składają wniosek. Dodatkowo należy być stroną umowy na dostawę energii. W przypadku ogrzewania na drewno, pellet lub LPG, trzeba mieć zawartą umowę na dostawy tych źródeł energii.

Wyjątki - kiedy dodatek nie przysługuje

Dodatek osłonowy nie przysługuje osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, schroniskach, zakładach karnych i aresztach śledczych. Również osoby objęte rządowym programem "Dobry Start" nie mogą starać się o dodatek osłonowy.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek papierowy

Wniosek w wersji papierowej można złożyć osobiście w urzędzie gminy/miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wnioski przyjmują również ośrodki pomocy społecznej lub inne wyznaczone jednostki urzędów gminy.

Wniosek elektroniczny

Aby złożyć wniosek online, należy mieć profil zaufany lub podpis elektroniczny. Wniosek jest dostępny na stronie gov.pl oraz w serwisach banków, które udostępniły taką usługę.

Termin składania wniosków

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 31 października 2023 r. Im szybciej złożymy wniosek, tym większa szansa, że dodatek zostanie wypłacony jak najszybciej.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Zaświadczenie o dochodzie

Należy dostarczyć zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość dochodu za rok 2021 lub za 2022 w zależności od źródła dochodu. Może to być PIT, zaświadczenie z zakładu pracy, emerytury lub ZUS.

Inne wymagane dokumenty

Oprócz dokumentu dochodowego, potrzebne będą: dowód osobisty, dokument potwierdzający numer konta bankowego oraz umowy na dostawę energii, pelletu lub gazu LPG, jeśli dotyczy.

Dodatkowe dokumenty w specjalnych przypadkach

W szczególnych sytuacjach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty np. orzeczenie o niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu o przysposobieniu dziecka, czy też zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku?

Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy?

Dane osobowe wnioskodawcy

Bardzo ważne jest, aby wszystkie dane osobowe wnioskodawcy były wypełnione prawidłowo. Dotyczy to imienia, nazwiska, PESEL, numeru i serii dowodu osobistego oraz adresu zamieszkania.

Dane członków gospodarstwa domowego

Wniosek powinien zawierać dokładne informacje o wszystkich osobach wchodzących w skład gospodarstwa domowego: imię, nazwisko, PESEL oraz stopień pokrewieństwa wobec wnioskodawcy.

Numer konta do przelewu dodatku

Bardzo istotne jest podanie prawidłowego numeru rachunku bankowego, na który ma trafić wypłata dodatku. Numer konta musi należeć do wnioskodawcy lub być rachunkiem wspólnym z wnioskodawcą.

Jakie informacje znajdują się we wniosku?

Dane adresowe

We wniosku trzeba podać aktualny i kompletny adres zamieszkania, na którym wnioskodawca jest zameldowany.

Sytuacja dochodowa

Wniosek zawiera dokładne informacje na temat wysokości dochodu netto wnioskodawcy oraz pozostałych członków gospodarstwa domowego.

Skład gospodarstwa domowego

W tej części wniosku należy podać wszystkie osoby mieszkające wraz z wnioskodawcą pod tym samym adresem i wspólnie utrzymujące się.

Jak sprawdzić status wniosku i wypłatę dodatku?

Status wniosku

Status realizacji wniosku można sprawdzić w urzędzie lub serwisie bankowym, w zależności od sposobu złożenia wniosku.

Termin realizacji wypłaty

Dodatek osłonowy jest wypłacany w dwóch równych ratach. Pierwsza rata jest wypłacana do 31 marca 2023 r. Druga rata trafi do gospodarstw domowych do 2 grudnia 2023 r.

Sposób wypłaty dodatku

Dodatek osłonowy jest wypłacany bezgotówkowo na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego beneficjenta.

Podsumowanie

Dodatek osłonowy to konkretna forma wsparcia dla najbardziej potrzebujących w trudnym okresie wysokiej inflacji. Aby otrzymać to świadczenie, należy spełnić kryteria dochodowe, złożyć kompletny wniosek z wymaganymi dokumentami i upewnić się, że trafi on do odpowiedniego urzędu. Kluczowe jest również wskazanie prawidłowego numeru konta, aby przelew mógł zostać zrealizowany bez zbędnej zwłoki. Warto na bieżąco monitorować status rozpatrywania wniosku i wypłaty dodatku. Wówczas, gdy wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany, dodatek osłonowy trafi na konto i pomoże przetrwać trudny czas.

Najczęstsze pytania

Dodatek jest wypłacany w dwóch ratach. Pierwsza rata powinna trafić na konto do 31 marca 2023 r., druga rata do 2 grudnia 2023 r. Termin wypłaty zależy od tego, kiedy wniosek został złożony i rozpatrzony.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej swojego urzędu gminy/miasta, ośrodka pomocy społecznej lub serwisu bankowego. Jest także dostępny na stronie gov.pl.

Tak, emeryci i renciści mogą otrzymać dodatek osłonowy, jeśli ich dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku osoby samotnej lub 1,5 tys. zł na osobę w rodzinie.

Tak, otrzymywanie świadczenia 500+ nie wyklucza możliwości starania się o dodatek osłonowy, jeśli są spełnione kryteria dochodowe.

Wnioski są przyjmowane maksymalnie do 31 października 2023 r. Złożenie wniosku po tym terminie spowoduje odmowę przyznania dodatku osłonowego.

5 Podobnych Artykułów

  1. Okres wypowiedzenia a odprawa: Zrozumienie związku
  2. Jak uzyskać odpis dyplomu ukończenia studiów?
  3. Paszport biometryczny: Wszystko, co musisz wiedzieć! Korzyści, proces wyrobienia, ważność, dokumenty i wniosek o paszport tymczasowy
  4. Międzynarodowe prawo jazdy - jak je zdobyć?
  5. Moneyball: Prawdziwa historia, która zmieniła baseball - recenzja filmu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Gabriela Jaworska
Gabriela Jaworska

Cześć, jestem Gabriela, a na blogu będziemy razem eksplorować fascynujący świat finansów, dokumentów i praktycznych przykładów. Wiem, że te tematy mogą wydawać się skomplikowane, ale moim celem jest sprawić, żeby stały się zrozumiałe i dostępne dla każdego. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły

WnioskiJak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Poznaj krok po kroku, jak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy. Dowiedz się, kto może się ubiegać o zasiłek opiekuńczy, jakie są warunki przyznania świadczenia, co zawiera wniosek, gdzie i jak go złożyć oraz jakie dokumenty dołączyć. Sprawdź też, jak długo trzeba czekać na decyzję ZUS w sprawie zasiłku opiekuńczego.

WnioskiWniosek o paszport - poradnik krok po kroku

Mamy wszystko czego potrzebujesz, aby bezproblemowo złożyć wniosek o nowy paszport lub wymianę dokumentu - kompleksowy poradnik krok po kroku. Dowiesz się jakie dokumenty są potrzebne, gdzie i jak złożyć wniosek, jak wygląda weryfikacja oraz kiedy i jak odbiera się gotowy paszport.