Karta pojazdu - wszystko co musisz wiedzieć

Karta pojazdu - wszystko co musisz wiedzieć
Autor Gabriela Jaworska
Gabriela Jaworska16.09.2023 | 7 min.

Posiadanie ważnej karty pojazdu jest kluczowym elementem w codziennej eksploatacji samochodu. Ten niewielki dokument zawiera bowiem szereg istotnych informacji, które muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Warto więc wiedzieć, jakie dane są w niej zawarte, kiedy należy ją wymienić, gdzie i na jakich zasadach można otrzymać nowy dokument oraz jakie konsekwencje grożą za jej brak. Poniższy artykuł omawia wszystkie najważniejsze kwestie związane z kartą pojazdu, aby każdy właściciel samochodu mógł bez problemu sprostać wymaganiom przepisów.

Jakie informacje zawiera karta pojazdu?

Dane techniczne pojazdu

Karta pojazdu zawiera przede wszystkim szczegółowe dane techniczne dotyczące samochodu. Są to m.in. marka i model pojazdu, numer VIN, rodzaj paliwa, masa własna, dopuszczalna ładowność, liczba miejsc, pojemność silnika, moc silnika, rodzaj nadwozia oraz wymiary i parametry techniczne samochodu. Dzięki temu można szybko sprawdzić wszystkie kluczowe informacje na temat danego egzemplarza bez sięgania do innych dokumentów.

Dane właściciela

Karta pojazdu zawiera również aktualne dane właściciela samochodu - imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL lub NIP w przypadku firmy. Pozwala to na jednoznaczną identyfikację osoby, do której zarejestrowany jest pojazd. Przy zakupie używanego auta należy zwracać uwagę, aby dane w karcie pojazdu były zgodne z danymi sprzedającego wskazanymi w umowie.

Historia pojazdu

Istotną częścią karty pojazdu jest również zapis dotyczący historii samochodu. Znajdują się w niej adnotacje o przeprowadzonych badaniach technicznych, naprawach i zmianach konstrukcyjnych. Dzięki temu można szybko sprawdzić, czy auto było w przeszłości uszkodzone lub przerabiane, co ma kluczowe znaczenie przy zakupie używanego pojazdu. Im więcej wpisów w karcie, tym bardziej złożona jest historia danego egzemplarza.

Kiedy należy wymienić kartę pojazdu?

Przy zmianie właściciela

Podstawowym momentem, kiedy należy wymienić kartę pojazdu, jest zmiana właściciela w wyniku sprzedaży samochodu. Nowy właściciel musi uzyskać kartę ze swoimi aktualnymi danymi. Może to zrobić samodzielnie w wydziale komunikacji lub skorzystać z pośrednictwa notariusza przy podpisywaniu umowy kupna-sprzedaży.

Po naprawach i przeróbkach

Kolejnym powodem do wymiany karty pojazdu są wszelkie naprawy, przeróbki i tuning, które zmieniają oryginalne dane techniczne samochodu. Mowa tu np. o wymianie silnika, zmianie koloru nadwozia, obniżeniu zawieszenia czy dodaniu instalacji gazowej. Wszystkie tego typu modyfikacje wymagają odnotowania ich w karcie pojazdu, aby dane techniczne były zgodne ze stanem rzeczywistym.

Gdy karta jest zniszczona lub zagubiona

Kartę pojazdu należy wymienić również w sytuacji, gdy uległa ona zniszczeniu lub zagubieniu. Nowy blankiet karty pojazdu można otrzymać w wydziale komunikacji po złożeniu stosownego wniosku i opłacie. Tak samo należy postąpić w przypadku kradzieży karty wraz z pojazdem.

Gdzie otrzymać nową kartę pojazdu?

Wydanie wtórnika w wydziale komunikacji

Najprostszym sposobem na otrzymanie nowej karty pojazdu jest złożenie wniosku o wydanie wtórnika w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Należy mieć ze sobą dowód osobisty i dowód rejestracyjny pojazdu. Nowy dokument zostanie wydany w ciągu kilku dni po uiszczeniu opłaty administracyjnej.

Wyrobienie duplikatu przez diagnostę

Kartę pojazdu można również wyrobić za pośrednictwem uprawnionego diagnosty, który po sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu wystawi duplikat karty. Wiążę się to jednak z poniesieniem dodatkowych kosztów badania technicznego.

Zamówienie nowej karty przez Internet

Niektóre wydziały komunikacji umożliwiają zamówienie wtórnika karty pojazdu przez Internet, bez konieczności wizyty osobistej. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek i dokonać opłaty online. Nowy dokument zostanie wysłany pocztą pod wskazany adres.

Jakie dokumenty potrzebne są do karty pojazdu?

Karta pojazdu - wszystko co musisz wiedzieć

Dowód rejestracyjny

Podstawowym dokumentem wymaganym przy załatwianiu formalności związanych z kartą pojazdu jest dowód rejestracyjny. Potwierdza on, że pojazd jest zarejestrowany oraz zawiera niezbędne dane samochodu. Dowód rejestracyjny musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym wpisanym w karcie pojazdu.

Dokument tożsamości właściciela

Kolejnym wymaganym dokumentem jest dowód osobisty lub paszport właściciela pojazdu. Służy on potwierdzeniu jego tożsamości i weryfikacji danych zawartych w karcie pojazdu. W przypadku firmy należy okazać odpowiednie dokumenty rejestrowe.

Zaświadczenie z przeglądu technicznego

Przy okazji wymiany karty pojazdu z powodu jej zniszczenia lub napraw pojazdu warto mieć ze sobą aktualne zaświadczenie o przeglądzie technicznym. Ułatwi to weryfikację zgodności danych technicznych oraz pozwoli na dokonanie odpowiednich adnotacji w nowej karcie pojazdu.

Kara za brak ważnej karty pojazdu

Mandat od policji lub straży miejskiej

Brak ważnej karty pojazdu podczas kontroli drogowej skutkuje nałożeniem mandatu karnego. Standardowo jest to 100 zł mandatu, jednak w przypadku kierowców-recydywistów grzywna może wzrosnąć nawet do 500 zł. Dodatkowo policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny do czasu okazania ważnej karty pojazdu.

Niedopuszczenie do ruchu drogowego

Poważnym skutkiem braku aktualnej karty pojazdu może być również niedopuszczenie samochodu do ruchu drogowego. Dotyczy to zwłaszcza przypadków rażącej niezgodności danych technicznych pojazdu z tymi zapisanymi w karcie.

Niemożność przejścia badania technicznego

Bez ważnej karty pojazdu nie można dokonać obowiązkowego badania technicznego w stacji kontroli pojazdów. Jest ona bowiem niezbędna do weryfikacji parametrów technicznych samochodu. Brak badania technicznego skutkuje z kolei niemożnością przedłużenia obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Karta pojazdu a ubezpieczenie OC

Brak wpływu karty na ubezpieczenie OC

Ważność karty pojazdu nie ma bezpośredniego wpływu na obowiązkowe ubezpieczenie OC. Polisa OC działa niezależnie od tego, czy karta pojazdu jest aktualna, czy nie. Brak karty nie powoduje nieważności umowy ubezpieczenia OC.

Możliwość podwyższenia składki OC

Niemniej jednak, niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą traktować brak ważnej karty pojazdu jako czynnik zwiększonego ryzyka i na tej podstawie podnieść wysokość składki OC przy kolejnym ubezpieczeniu.

Konieczność powiadomienia ubezpieczyciela

Mimo braku bezpośredniego wpływu na OC, właściciel pojazdu powinien powiadomić ubezpieczyciela o wymianie karty pojazdu, aby ten mógł odnotować aktualne dane techniczne. Ułatwi to likwidację ewentualnej szkody przez zakład ubezpieczeń.

Podsumowanie

Karta pojazdu jest kluczowym dokumentem, który potwierdza parametry techniczne samochodu i jego aktualnego właściciela. Należy pamiętać o jej wymianie w kluczowych momentach eksploatacji pojazdu, aby uniknąć problemów podczas kontroli drogowej czy przeglądu technicznego. Złożenie wniosku o nową kartę w wydziale komunikacji nie nastręcza trudności, o ile dysponujemy wymaganymi dokumentami. Posiadanie aktualnej karty pojazdu pozwala uniknąć mandatów i utrudnień oraz ma wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Najczęstsze pytania

Nie, jazda bez ważnej karty pojazdu jest wykroczeniem. Grozi za to mandat karny w wysokości do 500 zł.

Nową kartę pojazdu można otrzymać w wydziale komunikacji w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Wydanie wtórnika karty trwa zwykle ok. 2 tygodni.

Ważność karty pojazdu nie ma bezpośredniego wpływu na OC. Jednak jej brak może skutkować podwyższeniem składki przy kolejnym ubezpieczeniu.

Wydanie wtórnika karty pojazdu wiąże się z opłatą administracyjną w wysokości ok. 100 zł. Dodatkowo trzeba zapłacić za badanie techniczne, jeśli jest wymagane.

Kartę pojazdu należy przechowywać w samochodzie razem z dowodem rejestracyjnym i polisą OC, np. w schowku. Musi być łatwo dostępna podczas kontroli drogowej.

5 Podobnych Artykułów

  1. Okres wypowiedzenia a odprawa: Zrozumienie związku
  2. Jak uzyskać odpis dyplomu ukończenia studiów?
  3. Paszport biometryczny: Wszystko, co musisz wiedzieć! Korzyści, proces wyrobienia, ważność, dokumenty i wniosek o paszport tymczasowy
  4. Dowód rejestracyjny - duplikat i wydanie wtórnika
  5. Moneyball: Prawdziwa historia, która zmieniła baseball - recenzja filmu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Gabriela Jaworska
Gabriela Jaworska

Cześć, jestem Gabriela, a na blogu będziemy razem eksplorować fascynujący świat finansów, dokumentów i praktycznych przykładów. Wiem, że te tematy mogą wydawać się skomplikowane, ale moim celem jest sprawić, żeby stały się zrozumiałe i dostępne dla każdego. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły