Wniosek o paszport - poradnik krok po kroku

Wniosek o paszport - poradnik krok po kroku
Autor Gabriela Jaworska
Gabriela Jaworska13.09.2023 | 6 min.

Posiadanie ważnego paszportu jest niezbędne, aby móc swobodnie podróżować i przekraczać granice wielu państw na świecie. Jednak zanim się go otrzyma, należy przejść przez cały proces składania wniosku i weryfikacji. W niniejszym poradniku szczegółowo omówimy krok po kroku, jak prawidłowo i sprawnie złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu lub wymianę starego dokumentu.

Jak przygotować się do złożenia wniosku

Wymagane dokumenty i zaświadczenia

Przed złożeniem wniosku o paszport warto sprawdzić, jakie dokumenty będą potrzebne. Niezbędne jest posiadanie aktualnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz odpisu aktu urodzenia. Jeśli składa się wniosek o pierwszy paszport, konieczne jest zaświadczenie o obywatelstwie polskim. Osoby, które wcześniej posiadały paszport i go utraciły, muszą dostarczyć zaświadczenie o utracie dokumentu. Warto też sprawdzić czy nie trzeba dostarczyć dodatkowych dokumentów, np. małżeństwa lub rozwodu.

Terminy ważności i opłaty

Standardowy paszport jest ważny 10 lat dla osób pełnoletnich i 5 lat dla dzieci. Można również wystąpić o paszport tymczasowy, ważny rok. Należy sprawdzić termin ważności posiadanego paszportu, aby z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć wniosek. Opłata za paszport wynosi 140 zł dla osoby dorosłej i 30 zł dla dziecka, jest pobierana po złożeniu wniosku.

Formularze i ich wypełnianie

Wniosek o wydanie paszportu wypełnia się na specjalnym formularzu, dostępnym w urzędzie lub do pobrania online. Należy dokładnie i czytelnie uzupełnić wszystkie rubryki, podając aktualne i zgodne z dokumentami dane osobowe, adres zameldowania oraz kontaktowy. Trzeba też dołączyć fotografię spełniającą wymagania - podpisana, aktualna, wyraźna.

Gdzie i jak złożyć wniosek

W urzędzie lub konsulacie

Wnioski o paszport składa się w odpowiednim urzędzie - wydziale spraw obywatelskich lub paszportowym urzędu wojewódzkiego, urzędu miasta lub starostwa. W przypadku pobytu za granicą, wniosek składa się w polskiej placówce dyplomatycznej. Wymagana jest osobista wizyta w urzędzie w celu weryfikacji danych.

Przez internet lub pocztą

Istnieje możliwość złożenia wniosku o paszport online, za pośrednictwem platformy ePUAP. Wymaga to posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Inną opcją jest wysłanie wniosku pocztą tradycyjną, ale i w tym wypadku konieczna będzie późniejsza osobista wizyta w urzędzie.

Osobiście lub przez pełnomocnika

Standardowo wniosek składa się osobiście. Możliwe jest również złożenie wniosku przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie. Pełnomocnikiem może być dowolna osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Formalna weryfikacja wniosku

Sprawdzenie dokumentów

Kolejnym etapem po złożeniu wniosku jest jego weryfikacja pod względem formalnym. Sprawdzana jest kompletność i poprawność wymaganych dokumentów, danych we wniosku, fotografii. Może być wymagane przedstawienie dodatkowych dokumentów lub sprostowanie błędnych informacji.

Wywiad środowiskowy

W niektórych przypadkach przeprowadzany jest wywiad środowiskowy w miejscu zameldowania lub zamieszkania wnioskodawcy, w celu potwierdzenia danych osobowych. O wywiad może też zwrócić się konsulat przy składaniu wniosku za granicą.

Dodatkowe zaświadczenia

W zależności od indywidualnej sytuacji, urzędnik może poprosić o dostarczenie dodatkowych zaświadczeń, np. o niekaralności, książeczki wojskowej lub stwierdzenia obywatelstwa polskiego. Pozwala to zweryfikować czy nie ma przeciwwskazań do wydania paszportu.

Wydanie paszportu

Wniosek o paszport - poradnik krok po kroku

Odbiór dokumentu

Po pozytywnej weryfikacji wniosku, paszport jest wydawany do odbioru osobistego w urzędzie. Należy zgłosić się po odbiór w wyznaczonym terminie, mając ze sobą dokument tożsamości. Warto sprawdzić przy odbiorze, czy dane w paszporcie są zgodne ze złożonym wnioskiem.

Ważność i przedłużanie

Nowy paszport jest ważny przez 10 lub 5 lat od daty wydania, w zależności od wieku wnioskodawcy. Przed upływem terminu ważności trzeba pamiętać o złożeniu kolejnego wniosku, aby uzyskać nowy dokument. Stary paszport należy zwrócić podczas odbioru nowego.

Duplikaty i zmiany danych

W przypadku zniszczenia lub utraty paszportu można wystąpić o wydanie duplikatu. Zmiana istotnych danych, jak nazwisko czy obywatelstwo, również wymaga wyrobienia nowego paszportu.

Zasady posługiwania się paszportem

Wyjazdy zagraniczne

Paszport uprawnia do przekraczania granic i pobytu za granicą w krajach, które uznają ten dokument. Należy jednak sprawdzać przed podróżą, czy dany kraj nie wymaga wizy wjazdowej lub spełnienia dodatkowych warunków.

Bezpieczne przechowywanie

Ze względów bezpieczeństwa paszport powinno się przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej sejfie, aby uniemożliwić dostęp i ewentualne nieuprawnione wykorzystanie przez osoby trzecie.

Utrata lub uszkodzenie

W razie zagubienia lub kradzieży paszportu należy jak najszybciej zgłosić ten fakt na policję i wystąpić o wydanie duplikatu dokumentu. Uszkodzony paszport również powinien zostać wymieniony.

Inne przydatne informacje

Paszporty dla dzieci

Dla dzieci do 13 roku życia wydawane są paszporty z 5-letnim terminem ważności. Wniosek składają rodzice lub opiekunowie prawni. Od 13 do 18 lat paszport wydawany jest na wniosek dziecka za zgodą rodziców.

Odmowa wydania paszportu

W pewnych sytuacjach, np. trwającego postępowania karnego, zaległości alimentacyjnych czy zagrożenia bezpieczeństwa państwa, wniosek o paszport może zostać odrzucony i dokument nie zostanie wydany.

Ciekawostki dotyczące paszportów

Polskie paszporty należą do jednych z najbardziej innowacyjnych na świecie. Są wykonane z wykorzystaniem najnowocześniejszych zabezpieczeń, a ich design doceniany jest na arenie międzynarodowej. Polskie paszporty umożliwiają bezwizowy wjazd do ponad 170 krajów na świecie, zapewniając dużą swobodę podróżowania.

Podsumowanie

Uzyskanie nowego paszportu lub wymiana starego dokumentu to proces, który wymaga dopełnienia pewnych formalności. Należy pamiętać o komplecie wymaganych dokumentów, terminach ważności, opłatach i poprawnym wypełnieniu wniosku. Cała procedura przebiega w kilku etapach – od złożenia wniosku, przez jego weryfikację, po ostateczny odbiór gotowego paszportu. Warto z wyprzedzeniem zapoznać się ze wszystkimi niezbędnymi krokami, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji. Mamy nadzieję, że niniejszy poradnik ułatwi Państwu przejście przez cały proces i pozwoli sprawnie uzyskać nowy dokument.

5 Podobnych Artykułów

  1. Okres wypowiedzenia a odprawa: Zrozumienie związku
  2. Jak uzyskać odpis dyplomu ukończenia studiów?
  3. Paszport biometryczny: Wszystko, co musisz wiedzieć! Korzyści, proces wyrobienia, ważność, dokumenty i wniosek o paszport tymczasowy
  4. Dowód rejestracyjny - duplikat i wydanie wtórnika
  5. Moneyball: Prawdziwa historia, która zmieniła baseball - recenzja filmu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Gabriela Jaworska
Gabriela Jaworska

Cześć, jestem Gabriela, a na blogu będziemy razem eksplorować fascynujący świat finansów, dokumentów i praktycznych przykładów. Wiem, że te tematy mogą wydawać się skomplikowane, ale moim celem jest sprawić, żeby stały się zrozumiałe i dostępne dla każdego. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły

WnioskiJak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Poznaj krok po kroku, jak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy. Dowiedz się, kto może się ubiegać o zasiłek opiekuńczy, jakie są warunki przyznania świadczenia, co zawiera wniosek, gdzie i jak go złożyć oraz jakie dokumenty dołączyć. Sprawdź też, jak długo trzeba czekać na decyzję ZUS w sprawie zasiłku opiekuńczego.