Wniosek o świadczenie "Za życiem" dla niepełnosprawnego dziecka

Wniosek o świadczenie "Za życiem" dla niepełnosprawnego dziecka
Autor Jan Mazurek
Jan Mazurek14.09.2023 | 7 min.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami stają często przed wyzwaniem pogodzenia opieki nad pociechą z aktywnością zawodową. Dodatkowe koszty leczenia, rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego mogą stanowić poważne obciążenie dla domowego budżetu. W takiej sytuacji na pomoc przychodzi rządowy program „Za życiem”, który zapewnia kompleksowe wsparcie finansowe oraz daje szereg uprawnień ułatwiających życie rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnościami. Poniższy artykuł szczegółowo wyjaśnia, kto może ubiegać się o świadczenia w ramach programu, jakie są ich rodzaje i wysokość, jak przebiega proces składania wniosku oraz na co można przeznaczyć otrzymane środki. Ponadto omówione zostały dodatkowe uprawnienia przysługujące rodzicom pobierającym świadczenie. Na końcu wskazano również instytucje, które udzielają pomocy w ubieganiu się o wsparcie z programu „Za życiem”.

Kryteria przyznania świadczenia „Za życiem”

Niepełnosprawność dziecka

Aby ubiegać się o świadczenia z programu „Za życiem”, dziecko musi posiadać odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego. Może to być orzeczenie o niepełnosprawności, o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, albo o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności. Orzeczenia te wydają powiatowe lub wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wiek dziecka

Świadczenie przysługuje na dzieci do ukończenia 18. roku życia lub w przypadku dzieci kontynuujących naukę - do ukończenia 25. roku życia. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje bez ograniczeń wiekowych.

Miesięczny dochód rodziny

Aby otrzymać świadczenie, miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 1 914 zł netto. Do dochodu nie wlicza się świadczeń opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń rodzinnych.

Wysokość świadczenia „Za życiem”

Jednorazowe świadczenie

Rodzice dziecka z niepełnosprawnością mogą otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł. Jest ono wypłacane po urodzeniu dziecka, a w przypadku dziecka, u którego niepełnosprawność została stwierdzona po ukończeniu 18. miesiąca życia - w momencie wydania odpowiedniego orzeczenia.

Comiesięczne świadczenie

Rodzice mogą ubiegać się o comiesięczne świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie. Jest ono przyznawane bez względu na wysokość dochodu. Wypłacane jest do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku dzieci kontynuujących naukę - do ukończenia 25. roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Rodzice dzieci niepełnosprawnych pobierający comiesięczne świadczenie mogą ubiegać się o dodatek w wysokości 100 zł miesięcznie na okres od września do czerwca w roku, w którym dziecko rozpoczyna rok szkolny. Przyznawany jest on bez względu na wysokość dochodu.

Jak ubiegać się o świadczenie „Za życiem”

Wniosek i wymagane dokumenty

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku dołącza się wymagane dokumenty, m.in.: orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, zaświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny, zaświadczenie ze szkoły lub uczelni.

Termin składania wniosku

Wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia przyjmowane są przez cały rok. Wnioski o comiesięczne świadczenie i dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego należy składać w terminie 3 miesięcy odpowiednio przed rozpoczęciem okresu świadczeniowego lub roku szkolnego.

Decyzja i wypłata świadczenia

Organ gminy wydaje decyzję w sprawie świadczenia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Świadczenia są wypłacane na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od wydania pozytywnej decyzji.

Wydatkowanie środków z programu „Za życiem”

Wniosek o świadczenie "Za życiem" dla niepełnosprawnego dziecka

Pokrycie zwiększonych kosztów opieki

Środki z programu można przeznaczyć na bieżące potrzeby związane z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością, np. zakup leków, środków higienicznych, specjalistycznej żywności. Pozwalają one pokryć podwyższone koszty utrzymania wynikające ze specjalnych potrzeb dziecka.

Rehabilitacja i terapia dziecka

Świadczenie może zostać wykorzystane na sfinansowanie kosztownej rehabilitacji i różnego rodzaju terapii, które są często niezbędnym elementem wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością.

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Otrzymane środki pozwalają na zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, np. wózka inwalidzkiego, materaca przeciwodleżynowego, który ułatwia codzienne funkcjonowanie dziecka.

Prawa osób pobierających świadczenie

Dodatkowe uprawnienia w miejscu pracy

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami mają prawo do dodatkowych uprawnień w miejscu pracy, takich jak dodatkowy urlop wypoczynkowy, możliwość pracy w elastycznym czasie pracy czy praca zdalna.

Pierwszeństwo w umieszczaniu w żłobku

Dzieci z niepełnosprawnościami, których rodzice pobierają świadczenie mają pierwszeństwo w umieszczaniu w żłobku. Pozwala to rodzicom na łączenie opieki z aktywnością zawodową.

Dodatkowe 2 tygodnie urlopu

Matka i ojciec dziecka z niepełnosprawnością mają prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 2 tygodni rocznie (łącznie dla obojga rodziców).

Gdzie uzyskać pomoc w ubieganiu się o świadczenie

Informacje w ośrodku pomocy społecznej

Wszelkich informacji dotyczących zasad i procedury ubiegania się o świadczenia z programu „Za życiem” udzielają pracownicy ośrodka pomocy społecznej. Można tam także uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku.

Poradnictwo prawne i obywatelskie

W razie wątpliwości warto skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oferowanego m.in. przez organizacje pozarządowe oraz uczelnie wyższe.

Pomoc organizacji pozarządowych

Organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami oferują pomoc rodzicom w uzyskaniu świadczeń poprzez doradztwo, szkolenia oraz wsparcie na każdym etapie ubiegania się o pomoc.

Podsumowanie

Program „Za życiem” stanowi kompleksowe wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami, zapewniając pomoc finansową, dodatkowe uprawnienia oraz ulgi ułatwiające codzienne funkcjonowanie. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami we właściwym urzędzie gminy. Decyzja zapada w ciągu 30 dni. Przyznane środki mogą zostać wykorzystane na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania dziecka, rehabilitacji, terapii oraz sprzętu rehabilitacyjnego. W razie pytań i wątpliwości warto skorzystać z pomocy ośrodka pomocy społecznej lub organizacji pozarządowych.

Najczęstsze pytania

Wniosek o jednorazowe świadczenie można składać przez cały rok. Wnioski o comiesięczne świadczenie i dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego należy składać odpowiednio na 3 miesiące przed rozpoczęciem okresu świadczeniowego lub roku szkolnego.

Tak, jeśli dziecko ma ukończone 18 lat i kontynuuje naukę - świadczenie przysługuje do ukończenia 25. roku życia. W przypadku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bez ograniczeń wiekowych.

Tak, świadczenie przysługuje także rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka sprawującym opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością.

Nie, świadczenie z programu „Za życiem” nie podlega rozliczeniu. Wydatkowanie środków pozostaje w gestii rodziny.

Wzór wniosku jest dostępny w urzędzie gminy/miasta lub na jego stronie internetowej. Można go również pobrać ze strony MRiPS.

5 Podobnych Artykułów

  1. Okres wypowiedzenia a odprawa: Zrozumienie związku
  2. Jak uzyskać odpis dyplomu ukończenia studiów?
  3. Paszport biometryczny: Wszystko, co musisz wiedzieć! Korzyści, proces wyrobienia, ważność, dokumenty i wniosek o paszport tymczasowy
  4. Dowód rejestracyjny - duplikat i wydanie wtórnika
  5. Moneyball: Prawdziwa historia, która zmieniła baseball - recenzja filmu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Jan Mazurek
Jan Mazurek

Finanse to temat, który wpływa na nasze życie codziennie, a ja chcę, abyście czuli się pewnie w tym obszarze. Razem będziemy analizować różne aspekty ekonomii i odkrywać, jak podejmować mądre decyzje finansowe. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły

WnioskiJak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Poznaj krok po kroku, jak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy. Dowiedz się, kto może się ubiegać o zasiłek opiekuńczy, jakie są warunki przyznania świadczenia, co zawiera wniosek, gdzie i jak go złożyć oraz jakie dokumenty dołączyć. Sprawdź też, jak długo trzeba czekać na decyzję ZUS w sprawie zasiłku opiekuńczego.

WnioskiWniosek o paszport - poradnik krok po kroku

Mamy wszystko czego potrzebujesz, aby bezproblemowo złożyć wniosek o nowy paszport lub wymianę dokumentu - kompleksowy poradnik krok po kroku. Dowiesz się jakie dokumenty są potrzebne, gdzie i jak złożyć wniosek, jak wygląda weryfikacja oraz kiedy i jak odbiera się gotowy paszport.