Zezwolenie na broń - jak je uzyskać?

Zezwolenie na broń - jak je uzyskać?
Autor Gabriela Jaworska
Gabriela Jaworska25.08.2023 | 5 min.

Posiadanie broni w Polsce jest ściśle regulowane przepisami prawa. Aby legalnie ją posiadać, należy wypełnić szereg formalności i spełnić określone warunki. W niniejszym artykule szczegółowo omówiony został cały proces ubiegania się o pozwolenie na broń, aby czytelnik zrozumiał, jak skomplikowana jest to procedura i z jakimi kosztami się wiąże.

Wymogi formalne ubiegania się o pozwolenie na broń

Kluczowe jest spełnienie podstawowych wymogów formalnych, które określa prawo. Do najważniejszych należą:

Wiek wnioskodawcy

O pozwolenie na broń może ubiegać się osoba pełnoletnia, czyli która ukończyła 18 lat. Wyjątkiem są osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, które za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych mogą starać się o pozwolenie na broń sportową lub kolekcjonerską.

Brak sądowego zakazu posiadania broni

Osoby, które mają orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz posiadania broni, nie mogą starać się o pozwolenie do momentu wygaśnięcia tego zakazu. Jest to istotne ograniczenie, o którym należy pamiętać.

Niepozbawienie praw publicznych

Pozbawienie praw publicznych, czyli prawa wybierania, prawa do pełnienia funkcji w organach władzy publicznej, również wyklucza możliwość starania się o pozwolenie na broń.

Badania lekarskie i psychologiczne niezbędne do otrzymania pozwolenia

Kolejnym ważnym elementem jest wykonanie badań mających potwierdzić, że stan zdrowia fizycznego i psychicznego pozwala na posiadanie broni. Ich koszt to najczęściej od 200 do 500 zł.

Zakres badań lekarskich

Badanie lekarskie obejmuje m.in. ogólne badanie internistyczne, badanie układu ruchu, pomiar ciśnienia, badanie ostrości wzroku i słuchu. Lekarz ocenia stan zdrowia i wydolność organizmu.

Kwalifikacje lekarza uprawnionego do badań

Badanie może przeprowadzić lekarz, który ma specjalizację w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, medycyny pracy, medycyny przemysłowej lub medycyny transportu. Ważne, aby sprawdzić jego uprawnienia.

Badanie psychologiczne i testy

Podczas badania psychologicznego sprawdzane są takie kwestie jak poziom inteligencji, osobowość, emocjonalność. Stosowane są różne testy np. kwestionariusz osobowości MMPI-2.

Szkolenie i egzamin dla ubiegających się o pozwolenie na broń

Kolejny obowiązkowy element to odbycie szkolenia i zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym. To również wiąże się z kosztami rzędu 500-800 zł.

Zakres tematyczny szkolenia

Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni, teoretyczne i praktyczne przygotowanie strzeleckie, zasady bezpieczeństwa.

Egzamin teoretyczny i praktyczny

Egzamin dzieli się na część teoretyczną (test z wiedzy) oraz praktyczną (sprawdzającą umiejętności posługiwania się bronią). Warunkiem zdania jest uzyskanie min. 70% punktów.

Certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia

Po zdaniu egzaminów wydawane są certyfikaty, które należy dołączyć do wniosku. Potwierdzają one nabycie niezbędnych umiejętności.

Rodzaje pozwoleń na broń w Polsce

Zezwolenie na broń - jak je uzyskać?

Istnieją różne rodzaje zezwoleń na broń, w zależności od celu jej posiadania. Najpopularniejsze to:

Pozwolenie na broń do celów sportowych

Uprawnia do posiadania broni sportowej, np. kulowej, pneumatycznej, do uprawiania strzelectwa sportowego.

Pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich

Dotyczy broni, która ma wartość historyczną, artystyczną lub pamiątkową. Wymagane jest przedstawienie kolekcji.

Pozwolenie na broń do celów służbowych

Przysługuje np. żołnierzom, policjantom, pracownikom ochrony. Jest związane ze specyfiką wykonywanej pracy.

Procedura składania wniosku o wydanie pozwolenia

Sam wniosek należy złożyć w konkretny, ściśle określony sposób. Oto najważniejsze zasady:

Wymagane dokumenty

Do wniosku trzeba dołączyć m.in.: orzeczenia lekarskie i psychologiczne, zaświadczenia o odbyciu szkolenia, dokument tożsamości, potwierdzenie uiszczenia opłat.

Opłata skarbowa

Od złożenia wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 242 zł. Można to zrobić na poczcie lub w banku.

Wydanie decyzji przez policję

Wniosek należy złożyć do komendanta wojewódzkiego policji. Decyzja o wydaniu pozwolenia podejmowana jest w ciągu do 90 dni.

Opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia na broń

Cały proces wiąże się ze sporymi kosztami. Oto najważniejsze z nich:

Koszty badań lekarskich i psychologicznych

Mogą wynieść od 200 do nawet 1000 zł w przypadku dodatkowych specjalistycznych badań.

Opłata za szkolenie i egzamin

To koszt rzędu 500-800 zł w zależności od obszerności kursu i zakresu egzaminów.

Opłata za wydanie pozwolenia

Opłata za wydanie pierwszego pozwolenia na broń wynosi 600 zł, a przedłużenie pozwolenia to koszt 300 zł.

Jak widać, uzyskanie legalnego pozwolenia na broń w Polsce to skomplikowany i kosztowny proces. Wymaga spełnienia wielu warunków formalnych i zdrowotnych. Miejmy nadzieję, że powyższe informacje pomogą zainteresowanym w kompletowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów i przejściu tej procedury.

Oto proponowane zakończenie artykułu oraz FAQ w formacie HTML:

Podsumowanie

Procedura uzyskania pozwolenia na broń w Polsce jest skomplikowana i wieloetapowa. Wymaga spełnienia rygorystycznych wymogów formalnych, zdrowotnych i kompetencyjnych. Całość procesu jest też kosztowna. Jednak dla osób, które chcą legalnie posiadać broń ze względów sportowych, kolekcjonerskich czy służbowych, jest to niezbędne działanie. Przestrzeganie przepisów dotyczących pozwoleń gwarantuje bezpieczeństwo i porządek w tym zakresie.

Najczęściej zadawane pytania

Należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa i sprawdzić, czy spełnia się podstawowe wymogi formalne. Dobrze jest skontaktować się z policją i zapytać o szczegóły procedury.

Realny czas to ok. 3-6 miesięcy. Sama decyzja policji zapada w terminie do 90 dni, ale wcześniej trzeba wykonać badania, szkolenie itd.

Tak, pozwolenie na broń wydaje się maksymalnie na 10 lat. Po tym czasie należy wystąpić o jego przedłużenie, spełniając określone warunki.

Nie, pozwolenie uprawnia jedynie do jej posiadania w miejscu zamieszkania. Noszenie broni wymaga dodatkowego pozwolenia.

Szczegółowe przepisy regulujące pozwolenia na broń znajdują się w Ustawie o broni i amunicji oraz w aktach wykonawczych.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Okres wypowiedzenia a odprawa: Zrozumienie związku
  2. Jak uzyskać odpis dyplomu ukończenia studiów?
  3. Paszport biometryczny: Wszystko, co musisz wiedzieć! Korzyści, proces wyrobienia, ważność, dokumenty i wniosek o paszport tymczasowy
  4. Dowód rejestracyjny - duplikat i wydanie wtórnika
  5. Jak ubiegać się o świadczenie alimentacyjne?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Gabriela Jaworska
Gabriela Jaworska

Cześć, jestem Gabriela, a na blogu będziemy razem eksplorować fascynujący świat finansów, dokumentów i praktycznych przykładów. Wiem, że te tematy mogą wydawać się skomplikowane, ale moim celem jest sprawić, żeby stały się zrozumiałe i dostępne dla każdego. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły