Wniosek o dowód osobisty - wszystko co musisz wiedzieć

Wniosek o dowód osobisty - wszystko co musisz wiedzieć
Autor Gabriela Jaworska
Gabriela Jaworska31.08.2023 | 6 min.

Posiadanie ważnego dowodu osobistego jest obowiązkiem każdego pełnoletniego obywatela Polski. Ten niewielki dokument towarzyszy nam niemal codziennie - przy załatwianiu spraw urzędowych, podczas podróży, a nawet przy zwykłych zakupach. Warto więc wiedzieć, jak prawidłowo wystąpić o nowy dowód osobisty, aby cały proces przebiegł sprawnie i bezproblemowo.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o dowód osobisty

Termin ważności poprzedniego dowodu

Dowód osobisty w Polsce wydawany jest na 10 lat. Dlatego co dekadę musimy pamiętać o wyrobieniu nowego dokumentu. Wniosek należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu ważności starego dowodu. Wówczas nowy dokument otrzymamy jeszcze przed utratą ważności poprzedniego. Pozwoli to uniknąć komplikacji z brakiem aktualnego dowodu tożsamości.

Urząd wydający nowy dowód osobisty

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla naszego adresu zameldowania. O dowód osobisty można ubiegać się zarówno osobiście, jak i przez Internet za pośrednictwem platformy www.gov.pl. Wybierając tę drugą opcję, odbiór gotowego dokumentu odbywa się już tylko stacjonarnie.

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku

Przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty konieczne jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości (najlepiej poprzedniego dowodu) oraz aktualnej fotografii spełniającej wymagania aplikacyjne. Osoba, która składa wniosek po raz pierwszy, musi przedstawić również akt urodzenia.

Jak wypełnić formularz wniosku o dowód osobisty

Dane osobowe wnioskodawcy

We wniosku należy podać aktualne i zgodne z dokumentami dane osobowe, czyli imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, a także numer PESEL.

Adres zameldowania i korespondencyjny

Kolejna istotna kwestia to podanie adresu zameldowania. Można również wskazać inny adres do korespondencji, pod który zostanie wysłane zawiadomienie o możliwości odbioru gotowego dowodu osobistego.

Wygląd i cechy szczególne wnioskodawcy

W formularzu zawarte jest miejsce na wpisanie takich danych, jak wzrost, kolor oczu i włosów oraz szczególne cechy charakterystyczne. Ułatwia to identyfikację osoby np. podczas kontroli granicznej. Warto te informacje uzupełnić.

Fotografia do wniosku o dowód osobisty

Wymagania co do fotografii

Do wniosku dołączamy jedną fotografię. Musi być wykonana niedawno, na jednolitym jasnym tle, przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem minimalnej ostrości i kontrastu. Nie wolno przesłaniać twarzy włosami lub okularami.

Gdzie zrobić zdjęcie na nowy dowód

Zdjęcie aplikacyjne można wykonać w fotokiosku zlokalizowanym najczęściej w urzędzie, w punkcie paszportowym lub u fotografa. Ważne, by sprawdzić, czy dane studio fotograficzne oferuje zdjęcia spełniające wymogi urzędowe.

Dodatkowe opcje fotograficzne

Od niedawna możliwe jest także dołączenie do wniosku o dowód osobisty drugiej, uśmiechniętej fotografii. Będzie ona zamieszczona w warstwie elektronicznej dokumentu. Dostępna jest też opcja odwzorowania podpisu posiadacza dowodu na wewnętrznej stronie - znacznie ułatwia to późniejszą weryfikację tożsamości.

Opłaty związane z wydaniem nowego dowodu osobistego

Wniosek o dowód osobisty - wszystko co musisz wiedzieć

Opłata za wydanie dowodu osobistego

Nowy dowód osobisty kosztuje 60 zł, przy czym przy składaniu wniosku wnosimy jedynie opłatę za wydanie dokumentu w wysokości 35 zł. Pozostała kwota to koszt jego produkcji, pokrywany z budżetu państwa.

Opłata za dowód tymczasowy

Gdy zachodzi pilna potrzeba posiadania dokumentu tożsamości, można wystąpić o wydanie dowodu osobistego tymczasowego. Kosztuje on 30 zł.

Zwolnienie z opłat w szczególnych przypadkach

W pewnych sytuacjach możliwe jest ubieganie się o zwolnienie z opłat za dowód osobisty. Dotyczy to osób przebywających w domu pomocy społecznej, ubogich oraz gdy dowód został utracony wskutek zdarzeń losowych.

Odbiór gotowego dowodu osobistego

Sprawdzenie danych w nowym dowodzie

O możliwości odbioru gotowego dowodu osobistego zawiadamia urząd pocztą. Należy sprawdzić zgodność danych oraz poprawność wszystkich wpisów w dokumencie. Ewentualne niezgodności trzeba zgłosić urzędnikowi.

Potwierdzenie odbioru dowodu

Fakt odbioru nowego dowodu osobistego potwierdzamy swoim podpisem. Od tej chwili dokument jest ważny i można się nim posługiwać. Stary dowód zostaje zatrzymany przez urząd.

Dowód tymczasowy

W przypadku wydania dowodu tymczasowego, ważny jest on tylko miesiąc. W tym czasie należy odebrać docelowy dowód osobisty, po uprzednim powiadomieniu przez urząd.

Zagubienie lub utrata dowodu osobistego

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

W razie zagubienia lub kradzieży dowodu osobistego jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu. Umożliwi to unieważnienie skradzionego dokumentu oraz uchroni nas przed konsekwencjami jego ewentualnego użycia przez inną osobę.

Wyrobienie duplikatu dowodu osobistego

Aby zastąpić zaginiony dokument, składamy wniosek o wydanie duplikatu dowodu osobistego. Procedura jest analogiczna jak w przypadku nowego dowodu - obejmuje złożenie wniosku, dostarczenie fotografii i uiszczenie opłaty.

Unieważnienie zagubionego dowodu

Niezależnie od wyrobienia nowego dowodu osobistego, warto pamiętać o unieważnieniu starego, utraconego dokumentu. Dzięki temu jego ewentualne niezgodne z prawem użycie będzie niemożliwe. O unieważnienie można wystąpić w dowolnym urzędzie gminy.

Posiadanie aktualnego i ważnego dowodu osobistego jest naszym podstawowym obowiązkiem. Cały proces jego wyrobienia może być prosty i szybki, jeśli znamy wszystkie niezbędne kroki. Warto więc wcześniej zapoznać się z informacjami i wymaganiami, aby załatwienie nowego dokumentu przebiegło sprawnie.

Podsumowanie

Dowód osobisty to niezbędny dokument, z którym stykamy się na co dzień. Należy pamiętać o terminowym wyrabianiu nowego dowodu, aby zawsze mieć ważny dokument. Cały proces sprowadza się do kilku kluczowych kroków - złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami, przygotowania zdjęcia, uiszczenia opłaty i odebrania gotowego dowodu. Warto z wyprzedzeniem zapoznać się z procedurą, aby uniknąć problemów. Posiadanie aktualnego dowodu osobistego pozwoli sprawnie załatwiać codzienne sprawy i podróżować bez utrudnień.

Najczęściej zadawane pytania

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla adresu zameldowania. Można to zrobić osobiście lub przez internet na platformie www.gov.pl.

Do wniosku dołączamy jedno zdjęcie spełniające wymagania: osoba w pozycji frontalnej, na jasnym tle, minimalna ostrość i kontrast, twarz odsłonięta. Możliwe jest dołączenie drugiej, uśmiechniętej fotografii.

Za wydanie nowego dowodu osobistego pobierana jest opłata w wysokości 35 zł. Całkowity koszt produkcji dokumentu to 60 zł.

W takim przypadku należy jak najszybciej zgłosić zagubienie dowodu oraz wystąpić o nowy dokument - duplikat. Konieczne jest też unieważnienie skradzionego dowodu.

Ważność dowodu osobistego wynosi 10 lat. Data ważności podana jest na awersie dokumentu. Trzeba pamiętać o wyrobieniu nowego dowodu przed upływem tego terminu.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Okres wypowiedzenia a odprawa: Zrozumienie związku
  2. Jak uzyskać odpis dyplomu ukończenia studiów?
  3. Paszport biometryczny: Wszystko, co musisz wiedzieć! Korzyści, proces wyrobienia, ważność, dokumenty i wniosek o paszport tymczasowy
  4. Dowód rejestracyjny - duplikat i wydanie wtórnika
  5. Jak ubiegać się o świadczenie alimentacyjne?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Gabriela Jaworska
Gabriela Jaworska

Cześć, jestem Gabriela, a na blogu będziemy razem eksplorować fascynujący świat finansów, dokumentów i praktycznych przykładów. Wiem, że te tematy mogą wydawać się skomplikowane, ale moim celem jest sprawić, żeby stały się zrozumiałe i dostępne dla każdego. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły

WnioskiJak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Poznaj krok po kroku, jak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy. Dowiedz się, kto może się ubiegać o zasiłek opiekuńczy, jakie są warunki przyznania świadczenia, co zawiera wniosek, gdzie i jak go złożyć oraz jakie dokumenty dołączyć. Sprawdź też, jak długo trzeba czekać na decyzję ZUS w sprawie zasiłku opiekuńczego.