Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POCZESNA ZA 2014 R. (dod.. nr 1, zał nr 2. tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 3a, tabela 4, tabela 5, tabela 6, tabela 7, tabela 8, tabela 9, tabela 10, tabela 11Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za II kwartał 2019 roku Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2019 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za II kwartał 2019 roku [.. ]Sprawozdanie roczne za 2019 rok Podstawowe informacje dotyczące wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. dochody wyniosły 400.535.255 tys.zł, tj.103,3% planu, wydatki wyniosły 414.273.014 tys.zł, tj. 99,5% planu,Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za rok 2019.. Obowiązujące dokumenty planistyczne; Obwieszczenia; OgłoszeniaBiuletyn informacji publicznej.. Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2019 rok.. Proszę czekać.. 20‑09‑2016 10 .Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieruszów 2019 - interaktywna prezentacja budżetu.. Przejdź do nawigacji; Przejdź do treści; Przejdź do wyszukiwarkiSprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Załączniki..

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018r (ost.

Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Uchwała Nr 4200/VII/81/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 96 KB.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 rok Załączniki.. Zarządzenie Nr 93/20 Wójta Gminy Rypin w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok do pobrania (3467kB) Uchwała Nr 3/S/2020 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2020 roku do pobrania (1314kB) .Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brody za 2019 r. Załączniki.. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy; Sprawozdania finansowe; Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu Gminy; Sprawozdania GUS; Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej; Budżet Gminy; Ulgi i pomoc publiczna; Spółki gminne.. Trwa wczytywanie metryki.. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 rok (PDF, 15.1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-05-25 | Data wytworzenia informacji: 2020-05-25Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku - zobacz, opinia RIO Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok - zobacz , opinia RIO Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku - zobacz , opinia RIOSprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019, według którego: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 25.228.599,80 zł, b) wykonanie dochodów ogółem wynosi 24.620.819,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019 Z WYKONANIA BUDŻETU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY OŚWIĘCIM sporządził: zatwierdził: Katarzyna Wandor - Główny Księgowy CUW Agata Michalska - Dyrektor CUW Rajsko, dnia 26.03.2020r.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 55/15 Wójta Gminy Mokrsko z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mokrsko za 2014 rokW tym dziale znajdują się informacje dotyczące wykonania budżetu państwa za poszczególne okresy..

zm. 2019-05-21) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018r.

Zagospodarowanie przestrzenne.. PGK Dolina Baryczy; MZGK Sp.z o.o. sprawozdanie (PDF, 3.7 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-03-31 | Data wytworzenia informacji: 2020-03-31; ogólne dane z wykonania budżetu (PDF, 287.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-03-31 | Data wytworzenia informacji: 2020-03-31Uchwałą nr IV/21/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwalony został budżet gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019.. Lubień Kujawski i WPF za 2019 rok cz.2 (9337kB) Sprawozdanie-z-wykorzystania-udzielonej-dotacji-celowej-za-2019-rok_KS-Lubienianka (6293kB)Do 31 marca zarząd JST składa organowi stanowiącemu i RIO sprawozdania roczne z wykonania budżetu swojej jednostki.. 2015-06-25) Załączniki: Załączniki.Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu gm.. Są to m.in. sprawozdania tabelaryczne, miesięczne z wykonania budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, roczne sprawozdania tabelaryczne z wykonania budżetu państwa wraz z omówieniem, przekazywane przez Radę Ministrów do Sejmu RP.Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020r..

Dokumenty: wykonanie budżetu za 2015 rok.pdf.

RIO w Warszawie informuje na swojej stronie, że przedkładane sprawozdania i procedura absolutoryjna oparte są o te same zasady, co w roku ubiegłym.Budżet i finanse.. Rozmiar: .. Budżet Miasta i Gminy Skawina na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Skawina na rok 2019 Nr II N/22/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 9 stycznia 2019 roku.Zarządzenie Nr FN/13/S/2020 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łodygowice za 2019 r. zarządzenie.. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok i z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Michałowice.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olsztyn za 2019 rok Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zmianami)1), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.DOCHODY BUDŻETU GMINY WROKU 2019 - DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 30 307 291,16 zł Subwencja ogólna z budżetu państwa 18 052 565,00 zł Pozostałe dochody 1 810 820,51 zł Dochody gminnych jednostek budżetowych 1 064 557,26 zł Dochody z majątku gminy 1 970 602,36 zł Udział gminy wpodatkach stanowiących dochódSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skawina za rok 2019..

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2015 r. 20‑09‑2016 10:35:26 .Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt