Tauron wniosek o zawarcie lub zmianę warunków umowy kompleksowej
Jakie dane są potrzebne do wypełnienia wniosku?. Wpisz nazwę miejscowości lub kod pocztowy w pole po prawej stronie, aby zobaczyć dokumenty dla Twojego regionu.Zawarcie umowy na prąd i zmiany w istniejącej umowie Na tej stronie znajdziesz formularze i wnioski potrzebne do podpisania nowej umowy lub do dokonania zmian w obecnej.. Umowa o przyłączenie: UP - Wniosek o zawarcie / zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.. Taryfa Sprzedawcy tak tak Przejdź do kroku 2 Wybrałeś Taryfę Sprzedawcy bez gwarancji ceny, co oznacza,Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej.. Pomiar wody bezpowrotnie zużytej.. TAURON Dystrybucja S.A., oznacz pole „Pierwsze przyłączenie" i załącz dokument potwierdzający zakończenie procesu przyłączeniowego, który otrzymałeś/aś na etapie przyłączenia.WNIOSEK.. nr lokalu kod pocztowy.. z o. o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice E 1. z 2016 r., poz. 1823) PGE Obrót S.A. informuje, że w zakresie sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Koordynator do spraw negocjacji .Wniosek o określenie warunków przyłączenia z mocą przyłączeniową do 40kW .. Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej dla paliwa gazowego .. Odpowiedni wniosek możesz wypełnić online i przesłać poprzez stronę internetową.WNIOSEK DOTYCZY: o zawarcie/zmianę umowy adres PPE Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji Wymagana dodatkowa umowa o świadczenie usług dystrybucji ZAWARCIA UMOWY KOMPLEKSOWEJ ZAWARCIA tylko UMOWY SPRZEDAŻY ZMIANY DANYCH LUB WARUNKÓW UMOWY adres do wysyłki faktur, jeżeli jest inny niż adres do korespondencji Podaj lokalizację, aby zobaczyć dokumenty dla swojego regionu:do Wniosku o zmianę warunków umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (zmiana mocy umownej, mocy bezpiecznej, grupy taryfowej) Prosimy uzupełnić drukowanymi literami 3/3TSP_BM_WOZTE Nazwa i adres obiektu Nr ppe/ nr licznika Oczekiwana data wejścia zmiany z dniem: Zakres zmian Oczekiwana zmiana (wpisać grupę taryfową)Wniosek o zmianę warunków umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (zmiana mocy umownej, mocy bezpiecznej, grupy taryfowej)* 1/3 NIP/PESEL Prosimy uzupełnić drukowanymi literami Dane Klienta Poczta Ulica Kod pocztowy Miejscowość Nr domu Nr lokalu / Elektroniczna Obsługa Klienta: ebok.tauron.pl [email protected] wnoszę o zmianę warunków umowy nr której przedmiotem jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektu: z dnia: nr ppe*/ nr licznika* nazwa i adres obiektu oczekiwana data wejścia zmiany..

z dniem: Zmiana warunków umowy.

Wzór formularza odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ;WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG.. telefon e-mailWniosek o zawarcie lub zmianę warunków umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej Adres korespondencyjny: TAURON Obsługa Klienta sp.. o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.. We wniosku o określenie warunków przyłączenia należy oczywiście podać wszelkie potrzebne dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy, czyli: imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, PESEL, NIP, nazwa firmy (jeśli dotyczy) adres .zaŁĄcznik nr 1 dla konsumenta do wniosku o zawarcie lub zmianĘ warunkÓw UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowyZAWARCIA UMOWY KOMPLEKSOWEJ ZAWARCIA tylko UMOWY SPRZEDAŻY ZMIANY DANYCH LUB WARUNKÓW UMOWY WNIOSEK DOTYCZY: o zawarcie/zmianę umowy * Wnioskodawca oświadcza, że poinformuje osoby wskazane do kontaktu o udostępnieniu ich danych Enei S.A. i o treści „Informacji Enea S.A. o sposobie i celuZgodnie z art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U..

Pobierz wniosek o określenie warunków przyłączenia Tauron.

Dane klienta, z którym zawarliśmy lub będziemy zawierać umowę Imię i nazwisko.. z o.o. ul.Data wypełnienia wniosku Numer PPE/ Płatnika (wypełnij, jeśli zmieniasz dane lub warunki umowy) Konsument - dołącza załącznik nr 1 Wniosek dotyczy: zawarcia umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej zmiany danych lub warunków umowy Ade WNIOSEK O ZAWARIE LU ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTAR ZANIAW przypadku nie zgłoszenia przez ODBIORCĘ wniosku o zmianę zamówionej mocy cieplnej lub niezłożenia go w terminie, o którym mowa w ust.4 pkt.. Wnioskuję o. zmianę danych lub warunków umowy zawarcie umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej.. Adres korespondencyjny: TAURON Obsługa Klienta sp.. Mikroinstalacja: ZM - Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji.Wniosek o zmianę warunków umowy sprzedaży energii elektrycznej.. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Jeśli wniosek dotyczy wielu punktów poboru energii, nie zapomnij wypełnić załącznika: Załącznik do wniosku o zawarcie lub wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - Wykaz danych i parametrów handlowych miejsc odbioru energii.. Data wypełnienia wniosku PESEL.. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice Telefoniczna Obsługa Klienta:Wypełnij wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej..

(wypełnij, jeśli zmieniasz dane lub warunki umowy) Numer płatnika.

Nr lokalu Kod pocztowy / Nr domu Poczta Miejscowość Ulica Zmianę sposobu rozliczeniaWniosek o zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla klienta powracającego (umowa kompleksowa) 1.. Wnioskujący (wypełnić tylko, gdy inny niż w pkt 3) Ulica Kod pocztowy Miejscowość Nr domu Nr lokalu / Data wypełnienia wniosku.. Imię i nazwisko Telefon stacjonarny Telefon komórkowy E-mail Nr płatnika lub nr ewidencyjny.. Wnioskujesz o ulica.. Nr płatnika lub nr adresata* 1/3.. Wybierasz Cennik czy Taryfę Sprzedawcy?. Jeśli będzie to Twoja pierwsza umowa po przyłączeniu do sieci.. UP-A - Wykaz dodatkowych wnioskodawców.. miejscowość nr domu.. Data wypełnienia wniosku.. Dane Odbiorcy z którym umowa będzie zawierana (osoba/firma, z którą zawarta jest Umowa kompleksowa/przyłączeniowa)Przyłączenie prądu - działka, dom, mieszkanie, zmiany w istniejącej instalacji; Zawarcie lub zmiana umowy na prąd; Płatności i rozliczenia za prąd; Licznik; Wszystkie formularze i dokumentyWNIOSEK o zawarcie / zmianę warunków* umowy kompleksowej / ulica nr domu nr lokalu kod pocztowy poczta miejscowość przeznaczenie punktu odbioru grupa taryfowa moc umowna Okres rozliczeniowy (liczba miesięcy) prognozowana wielkość miesięcznego zużycia energii elektrycznejProszę określić preferowany termin zawarcia umowy o przyłączenie w terminie ważności Warunków przyłączenia na podstawie odrębnego Wniosku o zawarcie / zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w terminie do 30 dni od daty otrzymania Warunków przyłączenia wraz z projektem umowy o przyłączenieWP Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla odbiorców wnioskujących o przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnejWniosek o rozwiązanie umowy kompleksowej..

... Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków .

Informacje dotyczące wypełniania wniosków są zależne od regionu.. Kontrole i Odbiory techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci.. Kod PPE*/Nr licznika* 2.. TAURON Dystrybucja S.A, ul.Wniosek o zwrot nadpłaty Wniosek o zakończenie umowy Wniosek o zmianę warunków umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji Obszar TAURON Sprzedaż GZE Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla klienta powracającego Protokół zdawczo - odbiorczyWniosek o Zawarcie Umowy Dystrybucyjnej Wniosek o zmianę warunków Umowy Dystrybucyjnej Wniosek o wypowiedzenie Umowy Dystrybucyjnej Oświadczenie URD o zgodzie na Umowę Dystrybucyjną Wzór umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji Energii Elektrycznej Ogólne Warunki Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji Energii ElektrycznejKlauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A. przyłączenie obiektów do sieci.. Pesel w przypadku klientów nie posiadających NIP Data wypełnienia wniosku 1/7 E Adres korespondencyjny: TAURON Obsługa Klienta sp..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt