Przykładowe sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego 2019
20 lipca 2019 / Brak komentarzy.. NawojowaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota JasztalZawodowego, pt. „Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaNauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu".. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam..

Sprawozdanie ze stażu - nauczyciel mianowany.

W dobrej wierze i z tytułu chęci pomocy pragnę podzielić się z Wami swoim sprawozdaniem z awansu na nauczyciela .Kolejna prezentacja zawiera przykładowe zapisy w sprawozdaniu, informacje o prezentacji dorobku zawodowego oraz przebiegu komisji egzaminacyjnej.. Zgodnie z procedurą awansu, napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela - terapeuty pedagogicznego.. Przepisy regulujące zapisy dotyczące awansu (Ustawa Karta Nauczyciela, rozdział 3a, czy akt wykonawczy jakim jest rozporządzenie) nigdzie nie zawierają informacji o tym, iż sprawozdanie ma być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem.Z dniem xxx.. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany.. oraz Plan Rozwoju Zawodowego wraz z aneksem, który został zatwierdzony przez panią Dyrektor..

złożyłam wniosek o kontynuację stażu na stopień nauczyciela mianowanego w ….

Webinar "Zakończenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego" .W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej - §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.. Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2017r.Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia technicznestaż na stopień nauczyciela mianowanego trwa dwa lata i dziewięć miesięcy (są wyjątki), dyrektor przydziela nauczycielowi opiekuna stażu, którego zadaniem jest wsparcie przy tworzeniu i realizacji planu oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego..

Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09.2017r.

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Barbara Opaska; Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Monika Fijałkowska-Świostek „Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela.. Józefa Lompy, ul. Racławicka 17, 41-906 Bytom.. Przykładowa prezentacja multimedialna.. Każdy nauczyciel na zakończenie stażu zobowiązany jest przedłożyć je swojemu dyrektorowi.Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. W sprawozdaniu tym znajdziecie 54 stron opracowania w wersji pdf.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora szkoły:Na świeżo po rozmowie postanowiłam podzielić się z Wami swoim doświadczeniem oraz dokumentami: sprawozdaniem ze stażu oraz opisem i analizą uzyskanych efektów.. 2 pkt 1.Wychodząc naprzeciw Waszym prośbom, zapytaniom i sugestiom, przygotowałyśmy dla Was przykładowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego..

egzamin i komisja 2021. porównanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 21 im.. Przez cały okres stażu sumiennie wypełniałam obowiązki powierzone przez Dyrektora szkoły oraz występowała z własną inicjatywą działań na rzecz szkoły.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzata Borek.. NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie FbCZAS TRWANIA STAŻU - 01.09.2016- 31.05.2019. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.. A na zakończenie wpisu przygotowałam dla Was małą niespodziankę 😉.. Przeanalizowałam przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego - głównie powinności na okres stażu oraz wymagania niezbędne do otrzymania awansu.. Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 01.12.2004r.. O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego 1 5,0 (2020-07-22) Witam!. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Na .Plik zawiera przykładowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty pracującego w przedszkolu ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.. Prawda jest taka, że informacji na temat przebiegu egzaminu na nauczyciela mianowanego jest naprawdę .Wzór 38.. 7 ust.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowegoPamiętaj, że w swoim sprawozdaniu wcale nie musisz skupiać się na paragrafach (5 czy 8) dotyczących powinności czy wymagań.. trwał on 2 lata i 9 miesięcy.Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, iż zrealizowałam wszystkie zadania, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego.. Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt