Oświadczenie woli zapisu dziecka do przedszkola warszawa
POTWIERDZENIE WOLI.. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa .Przedszkole nr 253 „Akademia Pana Kleksa" ul. Antka Rozpylacza 2 01-107 Warszawa tel.. 29 marca, 2021 - 10:11 Trwają zapisy do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 15 marca, 2021 - 08:56adres do korespondencji w sprawach rekrutacji POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego Potwierdzam wolę zapisu dziecka: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… imię i nazwisko dziecka .imię i nazwisko dziecka ………………………………………………….. STATUT; REKRUTACJA 2021/2022; COVID-19; UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA; Oświadczenie woli zapisu dziecka do przedszkola; OŚWIADCZENIE RODZICA dotyczące pobytu dziecka w czasie pandemii COVID-19; Deklaracja dostępności.. Po zalogowaniu się na konto dziecka, w panelu Wyniki Rekrutacji, będzie widocznaSzanowni Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Nr 435 W dniach od 10 do 17 kwietnia (do godziny 16.00) należy złożyć potwierdzenie woli zapisu do przedszkola.. 22 836 79 13 fax 22 877 32 09 e-mail: [email protected].plOŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA Ja, niżej podpisana/y oświadczam, ze jestem rodzicem (opiekunem prawnym) .. adresem, składającą się z rodziców/rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące .Oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego oraz szkoły..

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola 2020/2021.

nazwisko i imię dziecka w roku szkolnym .Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola Potwierdzam wolę zapisu dziecka: ……………………………………………………………………………………………… imię i nazwisko dziecka do ……………………………………………………………………………………….. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego do którego zostało zakwalifikowane w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 - wzór.rejestracji wniosku, może dokonać elektronicznego potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.. W załączeniu poniżej artykułu potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w 2019 roku.Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie nr 1 - wielodzietność: Oświadczenie nr 2 - samotne wychowanie: Oświadczenie nr 3 - szczepienia: Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej: Instrukcja elektronicznego potwierdzenia woli .Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka: pisemnie - w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane; lub ..

Proszę zalogować się na konto dziecka 2.

Potwierdzenie woli zapisu można: złożyć osobiście w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowanePliki do pobrania.. elektronicznie - w systemie informatycznym.. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i .Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.. nazwa przedszkola - do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia.Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka: pisemnie - w przedszkolu/szkole do której dziecko zostało zakwalifikowane lub elektronicznie - w systemie informatycznym.Do pobrania.. 4 maja zostanie podania do publicznej wiadomości lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.Rodzice drukują go (lub piszą według wzoru odręcznie), podpisują i przesyłają skan lub zdjęcie na adres przedszkola, do którego dziecko .Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola (wzór poniżej) - wypełnione należy przesłać tylko drogą elektroniczną (w formie scanu PDF, JPG lub treść dokumentu zamieścić w treści e-maila) na adres e-mail [email protected] w terminie od 09 kwietnia do 15 kwietnia 2020 r. do godz. 13.00.3.- przesyłając skan/zdjęcie wypełnionego druku potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola - [email protected] Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola skanu/zdjęcia potwierdzenia..

do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej .

Zgoda - w razie nieszczęśliwego wypadku.. POTWIERDZENIE woli zapisu dziecka do przedszkola.Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych: publikacja list 23 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.. Zbiorowa deklaracja.. Zgoda na wykorzystania wizerunku.. Raport o zapewnieniu dostępności podmiotu publicznego; KontaktElektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.. Zgoda - czynności higieniczneczynności.. Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkolaRodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 23 do 29 kwietnia br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.Druk do pobrania: Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola_2021.. Rodzice, którzy wskazali szkołę obwodową na liście preferencji, a dziecko nie zostało zakwalifikowane do innej placówki, mogą potwierdzić w szkole obwodowej wolę zapisu dziecka do klasy pierwszej.potwierdzające wolę zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego wychowania ..

zapisu dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym .

tel: 22 826 42 65. e-mail: [email protected] woli zapisu dziecka do przedszkola Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane - rodzice potwierdzają wolę zapisu w systemie elektronicznym lub składają w przedszkolu/szkole pisemne potwierdzenie w godzinach pracy przedszkola od 7.00- do 17.00.POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA rok szkolny 2021/2022 Potwierdzam wolę zapisu dziecka .…., (imię i nazwisko dziecka) urodzonego w dniu …., zakwalifikowanego w postępowaniuNastępnie Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane (rodzice potwierdzają wolę zapisu w systemie elektronicznym lub składają w przedszkolu/szkole pisemne potwierdzenie).. 9 kwietnia 2019.. Potwierdzam wolę zapisu naszego/mojego dziecka*do 31 maja - do przedszkola, do którego zakwalifikowało się dziecko, trzeba zanieść potwierdzenie woli zapisu, 2 czerwca, godz. 13 - będą już gotowe listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 23 do 29 kwietnia br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.. Wolę zapisu można potwierdzić elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy kliknąć przycisk "Potwierdź .Rodzice zakwalifikowanych do przyjęcia maluchów składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało przyjęte.. Drewniana 10/16 00-345 Warszawa.. 4 maja o godz. 13.00 opublikowane zostaną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.. harmonogram rekrutacji do ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt