Nfz koszalin wniosek ekuz
75-820 KoszalinWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko:Wniosek o EKUZ rozpatrzymy w ciągu 3 dni roboczych, a od czerwca do września - w ciągu 10 dni roboczych.. Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz - zostaniesz sprawniej obsłużony Zachodniopomorskie uzdrowiska czekają na kuracjuszy!. Znajduje się tam także interaktywny formularz wniosku.. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ.. Wniosek o ekuz do pracy zagranica.. Wnioski o wydanie karty EKUZ: Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA - do pobrania plik PDF, Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związkuWyrobienie karty EKUZ z odpowiednim wyprzedzeniem pozwoli uniknąć wakacyjnych kolejek.. Kontakt z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej: [email protected] ZWROT KOSZTÓW LECZENIA POZA GRANICAMI KRAJU .. Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej wyślij tradycyjną pocztą..

Aby tego dokonać powinieneś wypełnić wniosek do NFZ.

Delegatura w SłupskuWnioski o kartę EKUZ rozpatrywane są przez oddziały wojewódzkie oraz przez wybrane delegatury NFZ.. Nie można go wprawdzie wysłać bezpośrednio ze strony, ale da się go wypełnić elektronicznie, następnie wydrukować, podpisać i przesłać faksem lub e-mailem (po zeskanowaniu).Pilne Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie!. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk; lub e-mailem: [email protected]; lub faksem: 58 32 18 648; lub przez Profil Zaufany (ePUAP) EKUZ zostanie przesłany do domu lub pod inny wskazany we wniosku adres.. Wniosek o certyfikat tymczasowo zastepujacy ekuz.. Wniosek o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, będących świadczeniami gwarantowanymi .Wnioski o EKUZ; drukuj .. Wniosek o wydanie karty jest dostępny w internecie i możesz go pobrać ze strony NFZ, następnie wypełniony dokument powinienesz złożyć osobiście w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, wysłać pocztą lub drogą elektroniczną mailem.. EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie wystarczy.Wnioski o EKUZ na 2021 rok Pobierz aktualny druk EKUZ online Wszystko.EKUZ w Koszalinie bezpłatnie można wyrobić w Delegaturze Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ.. Wzory formularzy znajdują się w zakładce: Dla Pacjenta - leczenie poza granicami kraju.. Krok 2: Złożenie wniosku w NFZ.. ZamknijJeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek - zobacz przykładowo wypełniony wniosek o wydanie EKUZ - pdf 323 kB..

Wystarczy wypełnić wniosek i określić sposób jego odbioru, a następnie go dostarczyć.

Informację o statusie wniosku, który złożyłeś elektronicznie, uzyskasz: dzwoniąc na Telefoniczną Informację Pacjenta 800-190-590, pisząc na adres e-mailowyEKUZ Koszalin.. ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNEEKUZ to dowód ubezpieczenia w NFZ, stosowany w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) EKUZ wydawany przez NFZ to plastikowa karta, wielkości bankomatowej, bez zdjęcia; EKUZ wystawiany jest na każdego ubezpieczonego z osobna, także na dziecko; EKUZ jest bezpłatnyWniosek o wydanie formularza S1 wyślij tradycyjną pocztą.. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem e-mail EKUZ zawsze wysyłamy na wskazany adres.. Dane adresowe: NFZ Koszalin.. Druk wniosku można też odebrać w oddziale wojewódzkim NFZ oraz punktach obsługi ubezpieczonych i uważnie go wypełnić.. Wypełniony i odpisany wniosek można złożyć .Możliwość złożenia wniosków o EKUZ poprzez Indywidualne Konto Pacjenta Od 11 lipca posiadając konto w IKP będziesz mógł złożyć online wniosek o wydanie w związku z wyjazdem turystycznym Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.Mieszkańcy Konina wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) mogą złożyć w delegaturze Wielkopolskiego Oddziału NFZ znajdującym się w tym mieście..

Godziny pracy urzędu: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00 e-mail: [email protected]

Adres EKUZ w Koszalinie: Konstytucji 3 Maja 7, (pomieszczenia na parterze) 75-820 Koszalin.. Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień?. UWAGA!. Wypełnij wniosek: Pobyt czasowy (także wyjazd turystyczny): wniosek do pobrania (PDF) wniosek do pobrania (DOC)Delegatura Śląskiego Oddziału NFZ w Rybniku.. Marynarki Polskiej 148 80-865 Gdańsk e-mail: [email protected] Karta, co do zasady, wyrabiana jest na podstawie informacji zawartych w bazach danych NFZ.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy; Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ; Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejWniosek o ekuz turystyczny.. ul. Podwale Staromiejskie 69 80-844 Gdańsk e-mail: [email protected] EKUZ umożliwia refundację podstawowych świadczeń medycznych w publicznych placówkach za granicą.Wnioski o EKUZ.. Dane osoby, która otrzyma EKUZ PESEL Jeśli nie masz numeru PESEL, wpisz numer i serię dokumentu tożsamości wskazanego w zgłoszeniu do ubezpieczenia Data urodzeniaWniosek o EKUZ w związku z wykonywaniem pracy w innym niz Polska państwie członkowskim UE/EFTA Upoważnienie do odebrania EKUZ (w przypadku odbioru przez osobę upoważnioną; nie dotyczy EKUZ dla niepełnoletnich dzieci oraz współmałżonków; wymagane od pracodawców, którzy składają wnioski o EKUZ dla pracowników)Dedykowany adres email do wysyłki wniosków o EKUZ: [email protected] ( w przypadku turystycznych wniosków o EKUZ); [email protected] ( w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ).przyjmowanie skarg i wniosków, faks 91 425 11 88; e-mail: [email protected]; Koszalin Ograniczenie dostępności Sali Obsługi Klientów w Koszalinie - zmiana adresu ..

: (94) 346-52-27, 346-52-28, 346-36-60, faks: (94) 341-54-22. e-mail: [email protected]

Koszt wydania karty europejskiej EKUZ wynosi 0zł - jest bezpłatny.Warto pamiętać, że wnioski o wydanie EKUZ można pobrać ze strony internetowej NFZ.. Wniosek o kartę EKUZ w Koszalinie, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można składać w Delegaturze Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem: Adres.. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ.. Jeśli chcesz dostać kartę z napisem EKUZ w alfabecie Braille'a - napisz nad tytułem wniosku: „karta dla osoby niewidomej".Wniosek o EKUZ można pobrać ze strony internetowej ZOW NFZ - otwórz link.. Zapraszamy do siedziby Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Podwale Staromiejskie 69 lub jednej z placówek.. Informacja o utracie ubezpieczenia dla posiadaczy EKUZ.. ul. Konstytucji 3 Maja 7.Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ [PDF, 242 KB] Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej [PDF, 192 KB] Wzór zaświadczenia wypełnianego przez płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne [PDF, 255 KB]Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym państwie UE/EFTA Wniosek wypełnij osobno dla każdej osoby.. Można to zrobić: osobiście lub przez osobę upoważnioną, tradycyjną pocztą, pocztą elektroniczną, faksem.. Upoważnienie wydania EKUZ lub certyfikatu tymczasowego zastępującego EKUZ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt