Zaświadczenie kraje ue eog niemiecko polskie
Uwaga!3.. KOPIA DOWODU OSOBISTEGO - należy załączyć obie strony.. Problem w tym, że pracowałem też w Polsce i nie wiem teraz, które kwoty z PIT-u wpisać w zaświadczenie w części dotyczącej dochodów z Polski (PIT-36 i PIT/ZG złożyłem).Zaświadczenie UE / EOG - Język polski - 1.. S to informacje o uzyskaniu dochodów za dany rok podatkowy z Polski.. Teraz potrzebuje zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach (UE EOG) aby uzyskać zwrot podatku z Niemiec.. Przydadzą Ci się wówczas dokumenty potwierdzające, że ponosisz regularne koszty związane z legalnym .przesy amy potrzebne informacje do rozliczenia podatku niemieckiego.. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung Pozostałe dochody np. z działalności gospodarczej, kapitału, wynajmu lub dzierżawy, emerytur i rentNiemiecki Fiskus, nie przekazuje informacji o rozliczeniu do Polski, ale żąda wykazania dochodów z Polski.. Egzemplarz dla niemieckiego urędu skarbowego Bescheinigung EU / EWR der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung 20 für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und Staaten des Europäischen Wirtschafts-raums (EWR)Problem w tym, że pracowałem też w Polsce i nie wiem teraz, które kwoty z PIT-u wpisać w zaświadczenie w części dotyczącej dochodów z Polski (PIT-36 i PIT/ZG złożyłem).Miejscowość i data..

Zaświadczenie UE/EOG - niemiecko/polskie 1.

z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul.instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów.. FORMULARZ ZA WIADCZENIE O DOCHODACH (UE/EOG) - Druk UE/EOG uzyskuje si w polskim Urz dzie Skarbowym.. Do takich dochodów możemy zaliczyć między innymi: dochody z tytułu umowy o pracę / zlecenia / o dzieło, emerytury / renty, z najmu, prowadzonej działalności gospodarczej, jak również dochody uzyskane na terenie innego kraju (przede wszystkim z Holandii czy z Belgii).Dochody podlegaj #ce opodatkowaniu w kraju zamieszkania Podpis Po wiadczenie zagranicznego organu podatkowego dla obywateli krajów cz "onkowskich Unii Europejskiej (UE) i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dla osób zatrudnionych w niemieckiej s "u$bie publicznej, pracuj #cych na podstawie zlecenia s "u$bowego pozaZaświdczenie UE/EOG - co to takiego?. Niemniej jednak nadal istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o wysokości dochodów na formularzu EU/EWR (i UE/EOG), ale trzeba pamiętać, iż nie jest to polski oficjalny druk.. Przepisy polskie o wydawaniu zaświadczeń nie uległy zmianie w ostatnim czasie.1 NIEMCY ROZLICZENIE WSPÓLNE PŁATNOŚĆ Z GÓRY INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE Dokumenty które należy poświadczyć: 1 Zaświadczenie/ kraje UE/EOG (EU/EWR) poświadczone przez Urząd Skarbowy zarówno dochodów podatnika jak i współmałżonka (jeżeli podatnik pracował w mczech krócej niż pół roku łączne dochody współmałżonków nie mogą przekroczyć kwoty zł w .Zaświadczenie UE/EOG - niemiecko/polskie 1..

To zaświadczenie powinien wystawić pracodawca.

W razie braku zaświadczenia w ostateczności można dostarczyć rozliczenia zarobków .W prawie, szczególnie podatkowym, zmienia się każdego roku wiele.. Informacja o koncie bankowym - proszę podpisać druk w miejscu oznaczonym i wypełnić dokładnie wszystkie pola.właścicielem .Zaświadczenie UE/EOG o dochodach uzyskanych w Polsce.. Egzemplarz dla niemieckiego urzędu skarbowego rodzaj dochodów rodzaj dochodów Andere Einkünfte z.B.2.. Proszę o informację, co dalej z zaświadczeniem, gdyż w US powiedziano mi, że powinnam zostawić go w tym miejscu, natomiast zauważyłam, że na wszystkich egzemplarzach dokumentu jest zapis, że przeznaczony jest dla urzędu niemieckiego.. Egzemplarz dla niemieckiego urzędu skarbowego rodzaj dochodów rodzaj dochodów Andere Einkünfte z.B.. Egzemplarz dla niemieckiego urzędu skarbowego Zaświadczenie / kraje UE/EOG linijka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Zaświadczenie UE/EOG - niemiecko/polskie 1.. Egzemplarz dla niemieckiego urzędu skarbowego rodzaj dochodów rodzaj dochodów Andere Einkünfte z.B.. Egzemplarz dla niemieckiego urzędu skarbowego Osoba podlegaj ca opodatkowaniu, w przypadku małżonków: m ż Żona Zaświadczenie / kraje UE / EOG kwota / waluta Wynagro-dzenie brutto Osoba podlegaj ca opodatkowaniu / m ż Żona kwota / waluta kwota / waluta kwota / waluta Wynagro-dzenie brutto Koszty uzyskaniaZaświadczenie/ kraje UE/EOG (EU/EWR) poświadczone przez polski Urząd Skarbowy (jeżeli podatnik pracował w Niemczech krócej niż pół roku łączne dochody uzyskane w Polsce nie mogą przekroczyć kwoty zł)..

Witam, mam do wypełnienia zaświadczenie UE/EOG dla niemieckiego Urzędu Skarbowego.

5.Biuro, któremu zlecił prowadzenie spraw firmy na potrzeby niemieckiego urzędu skarbowego, poprosiło o przedstawienie naszych polskich dochodów za lata 2005 - 2009 na druku „zaświadczenie/kraje UE/EOG".. Zaświadczenie UE-EOG (w niemieczech określane jako Bescheinigung EU-EWR) to wielojęzyczny dokument niemieckiego fiskusa, załączany do niemieckiej deklaracji podatku dochodowego, którego zadaniem jest wykazanie dochodów osiągniętych za granicą (dochodów z Polski w przypadku osób mieszkających w Polsce).Zaświadczenie UE / EOG - Język polski - 2.. Zatem dochody uzyskane w Polsce, a także w innych krajach należy koniecznie wykazać w deklaracji podatkowej.. Pamiętaj, że musi być ono podbite przez polski urząd skarbowy.. Oprócz wyżej wymienionych dokumentów niemiecki urząd skarbowy poprosi Cię o wypełnienie formularzy podatkowych.. Niezbędny do tego celu będzie specjalny druk zwany zaświadczeniem UE/EOG.Otrzymałam zaświadczenie EOG, które należy wypełnić na podstawie dochodów.. FORMULARZ ZG OSZENIA - Czytelnie uzupe ni , podpisa i odes a do nas.. W tych latach nie mieliśmy w Polsce żadnych opodatkowanych dochodów (ja jedynie zarobiłam w 2009 r. 3200 zł brutto).Zaświadczenie pracodawcy celem przedłożenia w kasie rodzinnej (Familienkasse) Zaświadczenie / kraje UE/EOG ( Bescheinigung EU/EWR) Zaświadczenie pracodawcy (Bescheinigung des Arbeitgebers) o składkach na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w Polsce z tytułu zatrudnienia pracownika na kontrakcie w NiemczechZaświadczenie UE/EOG - niemiecko/polskie 1..

Gdy było kilku pracodawców, to każdy z nich wystawia osobne zaświadczenie.

Egzemplarz dla niemieckiego urzędu skarbowego Bescheinigung EU/EWR Zaświadczenie / kraje UE/EOG Der ausländischen Steuerbehörde zur EinkommensteuererklärungOpis: UE/EWR (DE) Zaświadczenie EU/EWR (wersja dla niemieckiego urzędu skarbowego) Formularz przeznaczony jest dla obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz dla osób zatrudnionych w niemieckiej służbie publicznej, pracujących na podstawie umowy zlecenia służbowego .• zaświadczenie o dochodach w Polsce, czyli druk „Zaświadczenie / kraje EU/EOG" - wypełnia i poświadcza Urząd Skarbowy; • jeśli posiadasz, załącz kopię dokumentu z nadaniem numeru identyfikacyjnego „Identifikationsnummer" • jeśli byłeś zameldowany w Niemczech, załącz kopię dokumentu potwierdzającego ten faktUzupełnienie zaświadczenia UE/EOG.. ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W POLSCE (EU/EWR) - należy wypełnić dane od pkt..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt