Urząd skarbowy wnioski o wydanie zaświadczenia
Wniosek o ulgę w spłacie (plik pdf 515 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu (plik pdf 505 KB) Oświadczenie o stanie majątkowym (działalność) (plik pdf 600 KB) Oświadczenie o pomocy publicznej (plik pdf 533 KB) Oświadczenie o stanie majątkowym (bez działalności) (plik pdf 508 KB)Wniosek o wydanie zaświadczenia - spadek.pdf ( 48 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia - zasiedzenie.pdf ( 45 KB ) Dokumenty o ulgę w spłacie - osoba prawna.pdf ( 51 KB )Wniosek o wydanie zaświadczenia (w przypadku złożenia wspólnego zeznania rocznego) (link otwiera dokument w nowym oknie) .pdf (76 KB) Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku (link otwiera dokument w nowym oknie) doc (35 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach majątkowych (link otwiera dokument w nowym oknie) pdf (291 KB)Jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia?. 1, w formie elektronicznej, w sposób uzgodniony z tym naczelnikiem (ust.. Źródło: Pomorski Urząd SkarbowyAutor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.. PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN.. Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje osoba: od której prawo wymaga urzędowego potwierdzenia wskazanych przez nią informacji,Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych: Wniosek o wyłączenie pracownika z udziału w toczącym się postępowaniu: Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego: Wniosek o.Wniosek o wydanie zaświadczenia - różne.pdf ( 167 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.pdf ( 145 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadku i darowizn.pdf ( 135 KB )Pliki do pobrania..

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o wysokości: dochodu.

Organ podatkowy wyda ci zaświadczenie, tylko jeśli złożysz kompletny wniosek.. O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA.. Zaświadczenie zostanie przedłożone w ………………………………….………………………….….Wniosek o wydanie zaświadczenia przez Urząd Skarbowy - plik doc Na żądanie podatnika organ podatkowy jest zobowiązany do wydania zaświadczenia w określonej sprawie.. 1, może być sporządzane oraz przekazywane naczelnikowi urzędu skarbowego, o którym mowa w ust.. Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy.. Treść o wydanie zaświadczenia : - o niezaleganiu w podatkach - o zaleganiu w podatkach *) - o dochodach za rok.. - o przychodach za rok.. - o prowadzeniu ( nie prowadzeniu*) działalności gospodarczej ( działów specjalnych produkcji rolnej *)Pliki do pobrania.. Data wpływu dokumentu do urzędu, numer dokumentu Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r..

Musisz w nim wskazać, jakie informacje urząd ma potwierdzić w zaświadczeniu.

należnego podatku.. Deklaracja dostępności Przejdź do góry.W tym miejscu znajdziesz wzory wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, ograniczeniu poboru zaliczek, umorzeniu, odroczeniu i rozłożeniu podatku na raty.. Do podpisania wniosku potrzebny będzie profil zaufany albo podpis elektroniczny.Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach (.). Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (.). Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu jako podatnik VAT czynny lub VAT zwolniony; Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatku od spadków i darowiznWniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu jako podatnik VAT czynny lub VAT zwolniony.pdf ( 215 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego stan faktyczny lub prawny dotyczacy rejestracji działalności gospodarczej.pdf ( 274 KB )Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) - CFR-1 (plik PDF 358.0 KB); Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości wpłaconych zaliczek (plik PDF 271.0 KB); Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (plik PDF 275.0 KB);Wniosek o wydanie zaświadczenia (o dochodach, przychodach o wysokości obrotów podatku od towarów i usług, o prowadzeniu działalności i formie opodatkowania) formularz - F-071/2 (link otwiera dokument w nowym oknie)..

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego uregulowanie podatku od spadków i darowizn.

Informuję, że wszelkie formalurze oraz druki znajdują się w zakładce "Jak załatwić sprawę w urzędzie".. Wniosek można złożyć online przez portal Biznes.gov.pl .. TREŚĆ WNIOSKU.. WNIOSEK 17.. Zestawienie, o którym mowa w ust.. Druki - ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych: Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowychWniosek o wydanie zaświadczenia o dokonanej darowiźnie lub zniesieniu współwłasności (140 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) CFR-1 (104 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (122 KB)Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach/przychodach, podatku należnym, formie opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej, figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji urzędu lub ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą 8.Drugi Urząd Skarbowy Kraków; Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie .. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.pdf ( 1724 KB ) ..

Celem zaświadczenia jest potwierdzenie informacji, jakimi organ dysponuje, w tym m.in. o: dochodach i obrotach firmy.

Ordynacja podatkowa (t.j.. z 2019r., poz. 900), ustawa z dnia 16 listopada 2006r.. z 2019r., poz. 1000),Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien wskazywać podmiot, który ubiega się o uzyskanie informacji, jak i podmiot, który dane te ma potwierdzić.. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące imion i nazwisk, adresów oraz danych identyfikujących, a w przypadku osoby fizycznej numer PESEL.Zaświadczenie na wniosek.. przychodu.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/ stwierdzającego stan zaległości.pdf ( 78 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf ( 49 KB )C. o opłacie skarbowej (t.j.. 4 .F-156_4.pdf ( 56 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego wysokość zaległości podatkowych ciążących na mojej osobie / firmie w zakresie zobowiązań znajdujących się we właściwości rzeczowej Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu.Pliki do pobrania.. Przykładem jest tutaj zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, zaświadczenie o wysokości dochodu, przychodu, obrotu itp.WNIOSEK..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt