Oświadczenia majątkowe 2020 rok
Oświadczenia majątkowe obejmujących stanowiska - Prokuratora, Asesora - rok 2020.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia).Oświadczenia majątkowe za 2015 rok.. Oświadczenia majątkowe Prokuratorów przechodzących w stan spoczynku - rok 2020.. Oświadczenia majątkowe Rady Miasta za rok 2019; Plany pracy komisji stałych Rady Miasta; Sprawozdania z prac komisji stałych za rok 2020; Urząd Miejski w Sandomierzu .. Osoba, która wytworzyła informację: Robert Gobis:informacja z otwarcia ofert z dnia 10.02.2020 r. oraz wzÓr oŚwiadczenia o przynaleŻnoŚci lub braku przynaleŻnoŚci do grupy kapitaŁowej; zmiana treŚci siwz z dnia 29.01.2020 r. odpowiedzi z dnia 29.01.2020 r. na pytania wykonawcÓw - ii; ogŁoszenie z dnia 29.01.2020 r. o zmianie ogŁoszenia o zamÓwieniu - uwaga!. Aktualne Archiwalne.. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy .. Oświadczenia koniec VII i początek VIII kadencji; Oświadczenia majątkowe 2018 rok.. .Zapraszam do obejrzenia strony „Oświadczenia majątkowe 2020 rok - Oświadczenia majątkowe 2020 rok, menu 1161, artykuł 3198 - BIP - Urząd Gminy Karniewo"Rok temu Business Insider opublikował listę najbardziej zadłużonych posłów..

Oświadczenia majątkowe 2020 rok.

Szczurowska Dorota - Sekretarz Miasta - oświadczenie na dzień 30.06.2020.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE.. Kancelaria Sejmu pokazała najnowsze oświadczenia majątkowe polskich .Oświadczenia majątkowe 2020 rok.. Oświadczenia majątkowe.. W tym roku termin składania oświadczeń majątkowych wydłużono do 31 maja, co wynika z obowiązującej od wtorku ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, będącej elementem tzw. tarczy antykryzysowej.Oświadczenia majątkowe - rok 2020.. Oświadczenia majątkowe - rok 2020.Oświadczenia majątkowe 2020: Oświadczenia majątkowe 2020: Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj.. Radni Gminy.. Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.. Klauzula informacyjna RODO - art. 13. dane teleadresowe; godziny urzędowania; stanowiska kierownicze; wydziały i stanowiska pracy; schemat organizacyjny; regulamin .Oświadczenia majątkowe - 2020 r. Oświadczenie składane w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Starosty Kierownicy jednostek i osoby wydające decyzje w imieniu starostyOświadczenia majątkowe 2021 rok Oświadczenia majątkowe 2020 rok Oświadczenia majątkowe 2019 rok Oświadczenia majątkowe 2018 rok Oświadczenia majątkowe 2017 rok Oświadczenia majątkowe 2016 rok Oświadczenia majątkowe 2015 rokOświadczenia majątkowe za rok 2020..

Oświadczenia majątkowe 2017 rok.

Oświadczenia majątkowe 2020 rok; Oświadczenia majątkowe 2019 rok.. Prokuratura Jednostki podległe Prokuratura Regionalna w Lublinie Prokuratura Okręgowa w Siedlcach Oświadczenia majątkowe.. Trzcińska Małogorzata - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - ostatnie oświadczenia majątkowe.. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza .Ilość wiadomości z działu 'Oświadczenia majątkowe - 2020 rok': 0 Dostępne kategorie » Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych » Oświadczenia majątkowe kierowników podległych jednostek organizacyjnych » Oświadczenia majątkowe Radnych VIII kadencji 2018-2023 » Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkola » Przełącz na wiadomości archiwalneKomendant KP III Katowice - oświadczenie majątkowe za 2020 rok Komendant KP IV Katowice - oświadczenie majątkowe za 2020 rok Data publikacji 07.04.2021 13:17Oświadczenia majątkowe za 2020 roku W związku z nowelizacją artykułu 62 Ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i .. Sprawdziliśmy, jak mają się teraz.. Oświadczenie majątkowe za rok 2019 - Janusz Staszowski.pdf..

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok.

Oświadczenia majątkowe 2015 rok; INTERPELACJE; PETYCJEOświadczenia majątkowe - Przedszkola i Żłobek (2020 rok) Oświadczenia majątkowe - Przedszkola i Żłobek (2020 rok) Drukuj; E-mail; Oświadczenia majątkowe do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki" .MENU PRZEDMIOTOWE.. Załączniki: Ewelina Anna Banach-Bardońska-p.o Dyrektora GOKIS w Pilniku Wielkość pliku: 2.58 MB.. Ogłoszono 2021-03-02 14:39:35 przez Robert Gobis Pracownicy.. z o.o. w Strzelcach Opolskich od 14-10-2020. zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45.Oświadczenia Majątkowe Pracowników za 2021 rok; Oświadczenia Majątkowe Pracowników za 2020 rok; Oświadczenia Majątkowe Pracowników za 2019 rok; Oświadczenia Majątkowe Pracowników za 2018 rok; Oświadczenia Majątkowe Pracowników za 2017 rok; Oświadczenia Majątkowe Pracowników za 2016 rok; Oświadczenia Majątkowe Pracowników za 2015 rok; Oświadczenia Majątkowe Pracowników za 2014 rok; Starostwo Powiatowe w Radomiu; Rada PowiatuOświadczenia majątkowe jednostek powiązanych 2020 rok Barbara Opalińska-Trzcińska-oświadczenie majątkowe końcowe Z uwagi na brak edycyjnej wersji dokumentu zostało opublikowane jego cyfrowe odwzorowanie w formacie PDF.Oświadczenia majątkowe za rok 2019 złożone w roku 2020 przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz prokuratorów Prokuratur Rejonowych.Oświadczenia majątkowe..

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok.

PDF.Oświadczenia majątkowe za rok 2020.. Oświadczenie majątkowe za rok 2019 - Irena Szott.pdf.. Oświadczenie majątkowe za rok 2019 - Krzysztof Cebula.pdf.. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy.. Alina Witkowska w związku z zakończeniem zatrudnienia.. Nowicka Małgorzata - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - pierwsze oświadczenie majątkowe.. Mariusz Płoszaj-Mazurek w związku z rozpoczęciem zatrudnienia.. Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ] format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar; Henryk Nowakowski - Zastępca Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp.. Oświadczenia majatkowe 2016 rok.. Jednostki organizacyjne.Oświadczenia majątkowe Rady Miasta .. W dokumencie za rok 2020 marszałek wykazał 26 tys. zł oszczędności, polisę na życie i Indywidualne Konto Emerytalne - na 55,2 tys. zł, dom wart 500 tys. zł, udział w działce wartej 120 tys. zł.. Wójt Gminy Stara Błotnica - Marcin Kozdrach.Majątek i Finanse; Raporty o stanie Gminy; Pomoc publiczna; Gospodarka nieruchomościami; Sprzedaż mienia; Oświadczenia majątkowe.. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok.. zmiana terminu składania ofertUrząd Miejski.. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok.. Zobacz podgałęzie.. Ile w 2020 roku zarobili prezydenci z Trójmiasta i marszałek Struk..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt