Wysyłanie deklaracji akc-ww do puesc
Deklaracja AKC-WW.. Usługa e-ZEFIR dostępna poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych i umożliwi obsługę: deklaracji akcyzowych - AKC-4/4ZO, AKC-U/A, ,AKC-U/S, AKC-WW, .Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) stanowi pojedynczy punkt dostępu do e-usług Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze obsługi i kontroli obrotu towarowego z państwami trzecimi i obrotu wyrobami akcyzowymi.. Przed wysłaniem wiadomości zgłoszenie INTRASTAT należy podpisać elektronicznie oraz obowiązkowo uzupełnić pole „temat";Uprzejmie informujemy, że obsługa powyżej wymienionych typów deklaracji w zakresie akcyzy, które mogą być wysyłane przez Platformę Usług Elektronicznych Służby CELNEJ (PUESC) przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu Służby Celnej będzie możliwa od lutego 2016 r. Poprawiono wysyłanie na portal PUESC daty wypełnienia .Dostosowano wysyłanie deklaracji AKC-WW do nowych schem udostępnionych na portalu PUESC.. Zrobisz to poprzez złożenie deklaracji uproszczonej od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego (AKC-U/S) oraz zapłacenie akcyzy.. Współpraca z Comarch e-Sklep• Dostosowaliśmy wysyłanie deklaracji AKC-WW do nowych schematów udostępnionych na portalu PUESC.. Deklaracja AKC-WW.. 1 pkt 1 i art. 26 ust.. Na platformie PUESC systematycznie są osadzane kolejne usługi dla naszych Klientów, w tym przedsiębiorców.Informujemy, iż w związku z opublikowaniem na stronie Projektu rozporządzenia, zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. poz. 273), odblokowana została możliwość składania elektronicznych deklaracji akcyzowych: AKC-4/AKC-4ZO, AKC-EN, AKC-PA, AKC-ST .wysyłania deklaracji akcyzowych, wysyłania, aktualizacji, uzupełniania lub potwierdzania zgłoszeń w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów w imieniu podmiotu, zarządzania sprawami i dokumentami podmiotu, sprawdzania powiązań podmiotu z jego pracownikami/ pełnomocnikami oraz podmiotami reprezentującymiFormularze akcyzowe w wersji interaktywnej są dostępne na stronie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) Uwaga!.

Wypełnianie i wysyłanie deklaracji AKCU na PUESC.

Wysyłanie deklaracji AKC-WW do systemu PUESC, pobieranie UPO.. Rok Podstawa prawna: Art. 21a ust.. Umożliwiliśmy wykazywanie na deklaracji ZUS RPA informacji o okresach pracy nauczycielskiej .. Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2019.3.1 - Zobacz nowości i zmiany >>Dostosowano wysyłanie deklaracji AKC-WW do nowych schem udostępnionych na portalu PUESC.. Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (funkcjonalność eFormularze) możliwe jest przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji dla podatku akcyzowego.Usługa „e-ZEFIR" umożliwia składanie elektronicznych deklaracji i dokumentów z zakresu podatku akcyzowego, podatku od gier i innych danin pobieranych przez Krajową Administrację Skarbową.. Kwartał/Miesiąc (niepotrzebne skreślić) 5.. Zobacz nowości i zmiany »Dostosowano wysyłanie deklaracji AKC-WW do nowych schematów udostępnionych na portalu PUESC.. Deklaracja AKC-WW.. Umożliwiono wykazywanie na deklaracji ZUS RPA informacji o okresach pracy nauczycielskiej.. 4.Wysyłanie deklaracji AKC-WW zostało dostosowane do nowych schem udostępnionych na portalu PUESC, Na zgłoszenie SENT można dodać maksymalnie dziesięć pozycji..

Wysyłanie deklaracji AKC-WW do systemu PUESC, pobieranie UPO.

Klientom pracującym z Optimą na gwarancji z serwerów VPS365 przysługuje bezpłatna instalacja aktualizacji.Dostosowano wysyłanie deklaracji AKC-WW do nowych schem udostępnionych na portalu PUESC.. Deklaracja AKC-WW.. Technical works are underway.Dostosowano wysyłanie deklaracji AKC-WW do nowych schem udostępnionych na portalu PUESC.. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn.. Umożliwiono wykazywanie na deklaracji ZUS RPA informacji o okresach pracy nauczycielskiej.. Umożliwiono wykazywanie na deklaracji ZUS RPA informacji o okresach pracy nauczycielskiej .. Podpisując wysyłaną do PUESC deklarację AKC-WW poprzez kwotę przychodu, w oknie Podpis niekwalifikowany w polu Data urodzenia domyślnie podpowiada się data urodzenia podana w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW.. Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2019.3.1 - Zobacz nowości i zmiany >>W związku z czasową niedostępnością PUESC można stosować procedury awaryjne przewidziane dla systemów/usług wykorzystujących platformę.. Pole - Data powstania obowiązku podatkowego2..

Poprawiono wysyłanie na portal PUESC daty wypełnienia deklaracji.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2019.3.1.2.. Na formularzu deklaracji AKC-WW (menu Handel/ Inne (Handel)/ Deklaracja AKC-WW) zablokowanej przed zmianami i zapisanej, po ponownym otwarciu dostępna jest ikona Wyślij deklarację do systemu PUESC umożliwiająca przesłanie deklaracji do systemu PUESC.Wypełnianie i wysyłanie deklaracji AKCU na PUESC - YouTube.. • Umożliwiliśmy wykazywanie na deklaracji ZUS RPA informacji o okresach pracy nauczycielskiej .AKC-WW DEKLARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO OD WYROBÓW WĘGLOWYCH za 4.. Po dodaniu dziesiątej pozycji przycisk + Dodaj zostaje wyszarzony.. If playback doesn't .Wysyłanie deklaracji AKC-WW do systemu PUESC Z poziomu programu możliwe jest przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji AKC-WW, korekt deklaracji AKC-WW bezpośrednio do systemu PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) oraz pobieranie z PUESC UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).W ramach usługi eZefir udostępnionej na portalu PUESC tj. Umożliwiono wykazywanie na deklaracji ZUS RPA informacji o okresach pracy nauczycielskiej..

Umożliwiono wykazywanie na deklaracji ZUS RPA informacji o okresach pracy nauczycielskiej.

Informację o nowościach i zmianach w Comarch ERP Optima 2019.3.1 znajdą Państwo pod linkiem:Dostosowano wysyłanie deklaracji AKC-WW do nowych schematów udostępnionych na portalu PUESC.. Aby zarejestrować samochód zgodnie z przepisami o ruchu drogowym musisz uzyskać potwierdzenie zapłaty akcyzy.. Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2019.3.1.. Podpisując wysyłaną do PUESC deklarację AKC-WW poprzez kwotę przychodu, w oknie Podpis niekwalifikowany w polu Data urodzenia domyślnie podpowiada się data urodzenia podana w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW.. Pełna lista zmian i nowości pojawiających się w Comarch ERP Optima 2019.3.1.Wysyłanie deklaracji AKC-WW zostało dostosowane do nowych schem udostępnionych na portalu PUESC Umożliwiliśmy wykazywanie na deklaracji ZUS RPA informacji o okresach pracy nauczycielskiej.. Więcej o tym co poprawiono i jakie zmiany są w Comarch ERP Optima 2019.3.1 mogę Państwo przeczytać na stronach Comarchu.. Na formularzu deklaracji AKC-WW (menu Handel/ Inne (Handel)/ Deklaracja AKC-WW) zablokowanej przed zmianami i zapisanej, po ponownym otwarciu dostępna jest ikona Wyślij deklarację do systemu PUESC umożliwiająca przesłanie deklaracji do systemu PUESC.Wysyłanie deklaracji AKC-WW do systemu PUESC, pobieranie UPO.. Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego oraz deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy sporządzone wg wzoru obowiązującego od 1 marca 2017 r. - mogą być składane w postaci elektronicznej do 31 marca 2019 r. z zastrzeżeniem deklaracji dotyczących energii elektrycznej w przypadku niektórych podmiotów (szczegóły poniżej) Uwaga!wypełnienie formularza udostępnionego na PUESC (Zgłoszenie_INTRASTAT); wysłanie pliku utworzonego poza PUESC jako załącznika do wiadomości pocztą elektroniczną na adres [email protected] .. Sprawdź, jak to zrobić.W momencie oddawania artykułu do druku na stronie PUESC nie udostępniono do testowania deklaracji AKC-U/S.. Przepraszamy za utrudnienia.. zm.).Dostosowaliśmy wysyłanie deklaracji AKC-WW do nowych schem udostępnionych na portalu PUESC..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt