Wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego
Czas załatwienia sprawy: od ręki.Wymagane dokumenty: - wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP (złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem strony - dowód osobisty lub paszport (do wglądu) Sposób załatwienia sprawy: potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.. Informacje dotyczące osoby wnioskującej: 1.. Wejdź na stronę Profilu Zaufanego (PZ.gov.pl)ZUS rozpoczyna potwierdzanie Profili Zaufanych ePUAP >> Aby móc korzystać z Profilu Zaufanego, należy utworzyć konto na stronie Potwierdzenie wniosku.. Dane osobowe: .. Imię Nazwisko numer PESEL 2.. Jeśli .Wyświetli się kolejny komunikat, który potwierdzi, że twój wniosek o profil zaufany został pomyślnie złożony.. Z konta użytkownika należy wysłać wniosek o założenie profilu zaufanego.Musiałem też podpisać papierowy dokument o nazwie "WNIOSEK o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP".. Dane we wniosku muszą odpowiadać polskiej pisowni imion i nazwisk (zgodnej z pisownią w bazie PESEL i dokumentach tożsamości).• po założeniu konta wejdź na platformę ePUAP i złóż elektroniczny wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego (wybierz zakładkę „Moje Konto", następnie zakładkę „Moje profile zaufane" i kliknij odnośnik „Złóż wniosek") • Informacja o poprawnym złożeniu wniosku o profil zaufany zawiera równieżPotwierdzenie profilu zaufanego: z założonego konta użytkownika osoba wnioskująca przesyła elektroniczny wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, w terminie 14 dni od dnia przesłania wniosku osoba wnioskująca zgłasza się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego w celu potwierdzenia tożsamości i profilu zaufanego ePUAP,Możesz złożyć wniosek online o założenie Profilu Zaufanego, a następnie w ciągu 14 dni udać się do wybranej placówki, aby potwierdzić swój profil..

- Potwierdzenie profilu zaufanego jest bardzo proste.

Ten dokument ma formę tabelki z danymi osobowymi oraz z informacją o potwierdzeniu profilu przez urzędnika.. 2016, poz. 1633 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 7 października 2016 r. Liczba stron: 2.. Czas załatwienia sprawy: od ręki.Zakładając konto na portalu Profil Zaufany i składając tam wniosek o potwierdzenie profilu.. Pracownik Punktu Potwierdzającego .Potwierdzenie profilu zaufanego: z założonego konta użytkownika osoba wnioskująca przesyła elektroniczny wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, w terminie 14 dni od dnia przesłania wniosku osoba wnioskująca zgłasza się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego w celu potwierdzenia tożsamości i profilu zaufanego ePUAP,Kolejny krok to złożenie wniosku o profil zaufany.. Formularz elektroniczny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może stanowić element .Za pomocą profilu zaufanego można: złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, sprawdzić, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru, sprawdzić swoje punkty karne, złozyć wniosek o świadczenie 500+ , zlozyć deklaracje podatkowe PIT-WZ, PIT-OP, PIT-37 i PIT-38 na portalu podatkowym, wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia ..

Oświadczenie osoby wnioskującej:Wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.

Pamiętaj!. WNIOSEK o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP A. Załóż konto użytkownika na portalu ePUAP.. Sprawdź, czy dobrze pamiętasz podany identyfikator i hasło — zaloguj się na stronie profilu zaufanego.. Gdy wrócicie do domu, możecie podpisywać dokumenty Profilem Zaufanym.Osoba wnioskująca o potwierdzenie profilu zaufanego w punkcie potwierdzającym składa wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego w postaci elektronicznej, wypełniając formularz elektroniczny udostępniony w systemie, w którym wydawany jest profil zaufany.. Dane o koncie ePUAP: .. Identyfikator użytkownika adres poczty elektronicznej 3.potwierdzenie złożenia wniosku o utworzenie/przedłużenie profilu zaufanego wydrukowane z platformy ePUAP; ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).. Kopię tego wniosku dostaniecie do ręki.. Opłaty: bez opłat.. W zakładce Moje konto/Moje profile zaufane znajdziemy.Z założonego konta należy przesyłać elektroniczny wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego i w terminie 14 dni zgłosić się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego w celu potwierdzenia tożsamości i Profilu Zaufanego.kiedy użytkownik nie ma jeszcze potwierdzonego profilu zaufanego, powinien zalogować się na posiadane konto na ePUAP, a następnie wypełnić oraz wysłać „wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego..

W systemie ePUAP wypełnij i złóż wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.

Pojawią się 2 opcje do wyboru: Wyświetl listę punktów potwierdzających oraz Potwierdź wniosek certyfikatem kwalifikowanym.. Uruchom aplikację PZ Signer.Do potwierdzenia Twoich danych, przy rejestracji na szczepienie, potrzebny jest profil zaufany.. Oznacza to, że nie mamy aktywnego profilu zaufanego i co za tym idzie, nie możemy z niego korzystać.Aby uzyskać profil zaufany ePUAP: Wejdź na Opłaty: bez opłat.. Jeśli go nie masz, zarejestruj wniosek o profil przez internet i przyjdź do naszej placówki od poniedziałku 11 stycznia, aby go potwierdzić.. W Śląskim.. Dane o koncie ePUAP: identyfikator użytkownika adres poczty elektronicznej 3.. Sposób autoryzacji: 4.. Następnie, trzeba wypełnić elektroniczny wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP i w ciągu 14 dni udać się punktu potwierdzającego Profile Zaufane (np.Kliknięcie przycisku Wyślij wniosek spowoduje wyświetlenie komunikatu, w którym musimy potwierdzić chęć złożenia wniosku o nadanie profilu zaufanego.. Jeśli posiadasz już konto na portalu ePUAP zaloguj się tam i złóż wniosek o. Udaj się do punktu potwierdzającego.. Dane osobowe: imię nazwisko numer PESEL 2.. Wejdź na stronę i wypełnij formularz ze sposobów uzyskania Profilu Zaufanego jest zarejestrowanie konta w serwisie Profil Zaufany przez stronę ministerialną: epuap.gov.pl i zweryfikowanie założonego profilu poprzez wizytę w Punkcie Potwierdzającym..

Idź do wybranego punktu potwierdzającego i potwierdź tam założenie profilu zaufanego.

Jak założyć profil zaufany.. Koniecznie wybierz opcję potwierdzenia certyfikatem kwalifikowanym.. W ciągu 14 dni od złożenia wniosku trzeba zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości w tzw. Punkcie Potwierdzającym, np. ZUS-ie lub urzędzie skarbowymumożliwienia wnioskowania o potwierdzenie profilu zaufanego, zmiany sposobu autoryzacji i unieważniania profilu zaufanego, umożliwienia uwierzytelniania się w ePUAP za pomocą konta profilu zaufanego, wykorzystania profilu zaufanego do potwierdzania tożsamości w usługach online lub składania podpisu zaufanego.Wniosek o założenie profilu zaufanego automatycznie wysyłasz przez Internet, kiedy rejestrujesz konto natomiast swoje dane potwierdzisz osobiście w wybranym punkcie potwierdzającym, np. w Urzędzie Miejskim w Olecku ( w Punkcie Obsługi Interesanta).. W celu uwierzytelnienia profilu zgłoś się w ciągu 14 dni do wybranego punktu potwierdzającego profile zaufane .W ten sposób złożysz wniosek o założenie profilu zaufanego.. Założenie oraz korzystanie z Profilu Zaufanego jest bezpłatne.Jeżeli mamy tylko konto profilu zaufanego, ale nie mamy aktywnego profilu zostanie wyświetlony komunikat „Aby korzystać z profilu zaufanego - złóż wniosek lub użyj e-dowodu".. Należy zalogować się na stronie epuap.gov.pl, korzystając z utworzonego wcześniej konta.. Opis: Dz.U.. Zakładanie Profilu Zaufanego z weryfikacją osobistą w punkcie - kroki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt