Umowa darowizny pojazdu 2 obdarowanych

A to dlatego, że byłeś ambitny i zdecydowałeś się na doczytanie naszego artykułu do samego końca.. Sama umowa dotycząca darowania samochodu na rzecz osoby z rodziny powinna zostać sporządzona w formie co najmniej pisemnej, jednakże nie wymaga ona formy aktu notarialnego.. § 4Darowizna to rodzaj umowy, na mocy której darczyńca, czyli osoba, od której pochodzi rzecz stanowiąca przedmiot darowizny, zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.. Wpiszcie te…


Czytaj więcej

Umowa darowizny pojazdu wzór doc

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maj ą obowi ązuj ące w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.. Od cen nowych po oferty używanych.. Stopień pokrewieństwa Stopień pokrewieństwaUmowa darowizny samochodu / auta Poniżej możesz pobrać gotowy wzór umowy darowizny samochodu.. Dokument powinien zawierać kluczowe informacje na temat stron transakcji, prz…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt