Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych jak wypełnić

(na likwidacje barier architektonicznych) Korzystałam(em) ze środków PFRON na: przedmiot dofinansowania/ zakres prac objętych umową / cel umowy data otrzymania /nr umowy kwota dofinansowania dofinansowanie zostało rozliczone nierozliczone 1.. Z Działu Rehabilitacji pobieramy do wypełnienia druk Wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejski…


Czytaj więcej

Uzasadnienie wniosku o likwidacji barier architektonicznych

Należy również pamiętać, że o dofinansowanie można starać się przed przeprowadzeniem remontu.Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych/technicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały odpowiednio dofinansowania ze środków Funduszu na ten cel, tj. jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu ostatnich trzech lat otrzymała dofinansowanie np. do likwidacji barier architektonicznych, to o kolejne dofinansowanie na ten cel może ubiegać…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt