Umowa zaliczki na meble

Powinna być natomiast zwrócona kupującemu w przypadku niewykonania lub wykonania nienależycie umowy.Tymczasem zwrot zaliczki nie jest zależny od tego, która ze stron nie wywiązała się z umowy.. W związku z powyższym możemy stwierdzić, iż zadatek ma rolę zabezpieczającą wykonanie transakcji, gdyż w razie nieprzystąpienia do wykonania umowy przez którąś ze stron, wystąpią dla niej konsekwencje finansowe.Wzór umowy o dzieło na wykonanie mebli.p[.]. download Reklamacja KomentarzeUmowa została sporz…


Czytaj więcej